Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Wspólne modlitwy

Dialog Kościoła Polskokatolickiego z Rzymskokatolickim

Jubileuszowe Nabożeństwo Ekumeniczne


W dniu 26 maja 2000 roku, o godz. 18, w rzymskokatolickim kościele p. w. św. Elżbiety we Wrocławiu odbyło się Nabożeństwo Ekumeniczne z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa. Nabożeństwo to, zorganizowane przez Kościół Polskokatolicki, to wynik wielomiesięcznych kontaktów z Konferencją Episkopatu Polski i Henrykiem Kardynałem Gulbinowiczem—arcybiskupem metropolitą wrocławskim.
Biskup prof. Wiktor Wysoczański - zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, bp Wiesław Skołucki — ordynariusz Diecezji Wrocławskiej i ks. inf. Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej byli w stałej łączności z przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce
i z Nuncjuszem Apostolskim.
Plany zorganizowania Jubileuszowego Nabożeństwa Ekumenicznego zaakceptowała Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego.
Nabożeństwo Ekumeniczne — według wspólnie ustalonego programu — odbyło się w bardzo serdecznej, religijnej
i braterskiej atmosferze. W nabożeństwie wzięli również udział biskupi starokatoliccy Unii Utrechckiej pod przewodnictwem arcybiskupa Utrechtu Antoniego Jana Glazemakera.

Kościół Rzymskokatolicki reprezentowali: kardynał Henryk Gulbinowicz, abp Alfons Nossol — ordynariusz opolski, przewodniczący Rady do Spraw Ekumenizmu Kościoła Rzymsko katolickiego, bp Jacek Jezierski. Arcybiskup Nossol wygłosił płomienną, pełną ducha Bożego homilię, akcentując, że wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga i jako rodzina mamy stanowić jedno. Kardynał Henryk Gulbinowicz odczytał przesłanie abpa Józefa Kowalczyka — Nuncjusza Apostolskiego,
oraz przekazał od siebie wiele ciepłych słów, podkreślając, że dzisiejsze wydarzenie zapisze się w historii miasta Wrocławia.
Arcybiskup prof. Alfons Nossol Przewodniczący Rady Episkopatu ds. ekumenizmu Kościoła Rzymskokatolickiego wygłosił homilię. Henryk Kardynał Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski odczytał przesłanie Nuncjusza Apostolskiego
i przekazał od siebie serdeczne słowa do zgromadzonych.
Arcybiskup Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego — ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej — przekazał słowa pozdrowienia. Biskup Ryszard Bogusz przekazał pozdrowienia od Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
W imieniu Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich przemówił abp Utrechtu Antoni Jan Glazemaker.
Biskup Wiktor Wysoczański skierował słowo pasterskie do zgromadzonych i odczytał akt przebaczenia i pojednania
w imieniu Kościoła Polskokatolickiego.
Na koniec odmówiono Modlitwę Pańską „Ojcze nasz" i przekazano sobie znak pokoju.
Ekumeniczne nabożeństwo zakończyło wspólne błogosławieństwo pasterskie wszystkich zgromadzonych w świątyni biskupów.

(pełne teksty przemówień i relacji z sesji naukowych na stronie Kościoła www.polskokatolicki.pl)Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego