Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Struktura

Kościół Polskokatolicki


Kościół Polskokatolicki działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 482).

Siedzibą zwierzchnią władz jest Warszawa.

Godłem
jest otwarta księga Ewangelii, wsparta o krzyż i palmę, na tle promieniującej tarczy słonecznej z napisem "Prawdą, Pracą, Walką".

Hymnem
jest pieśń "Tyle lat, my, Ci o Panie".
Kościół Polskokatolicki stanowią duchowni, zakonnicy i świeccy wyznający te same zasady wiary i moralności zgodnie z doktryną Kościoła.


Celem nadprzyrodzonym Kościoła jest głoszenie chwały Bożej i zbawienie wiernych.

Kościół Polskokatolicki w RP administracyjnie dzieli się na trzy diecezje:

  • warszawską
  • krakowsko-częstochowską
  • wrocławską


Diecezja
to terytorium kościelne, na którego czele stoi biskup zarządzający.Kościołem macierzystym jest katedra.Jednostkami administracyjnymi diecezji są dekanaty i parafie.Biurem diecezji jest Kuria Biskupia.


Dekanat to część diecezji, składająca się z kilku (nie mniej niż pięć) lub kilkunastu parafii.Dekanaty powołuje ordynariusz diecezji.Na czele dekanatu stoi dziekan.Biurem dekanatu jest kancelaria dekanatu.

Parafię stanowi erygowana jednostka kościelna, administracyjno - duszpasterska, która posiada:

  • przynajmniej 25-osobową grupę wiernych;
  • stałego duszpasterza;
  • miejsce kultu;
  • określone terytorium administracyjne.

Tytuł kościoła parafialnego nadaje biskup ordynariusz na wniosek proboszcza.Parafią kieruje proboszcz lub administrator parafii.Biurem parafii jest kancelaria parafialna.

(Źródło: www.polskokatolicki.pl)Powrót do treści | Wróć do menu głównego