Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Sakrament Chrztu

Poradnik, jakie dokumenty do sakramentów?

D:\new ksiądz\ObjText\Sakrament chrztu1.jpg
Error File Open Error

Sakrament Chrztu świętego

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej Parafii na prośbę Rodziców Dziecka niezależnie od dnia tygodnia. Pragnienie ochrzczenia dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu. Dziecko zostanie wtedy zapisane w Księdze Chrztów. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszym kościele w czasie Mszy świętej lub bezpośredni po Mszy świętej niedzielnej czy świątecznej zgodnie z życzeniem rodziców dziecka.


D:\new ksiądz\ObjText\sakrament chrztu 2.jpg
Error File Open Error

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka.
  • Dane personalne rodziców dziecka (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
  • Dane personalne rodziców chrzestnych dziecka (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).Dane personalne są podawane tylko do użytku kościelnego.OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECKAChrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jest konieczny do zbawienia.
Rodzice mają obowiązek słowem i przykładem formować dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego. Podobny obowiązek spoczywa na chrzestnych.Wychowanie dziecka w wierze oznacza:

1. przekazanie mu podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół
Polskokatolicki,
2. nauczenie dziecka modlitwy,
3. włączenie go do w życie wspólnoty katolickiej poprzez udział we Mszy św. niedzielnej i świątecznej
oraz w nabożeństwach,
4. posyłanie dziecka na lekcję religii,
5. doprowadzenie go do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
6. wprowadzenie go w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijańskie.

Rodzice dziecka spełniają główną rolę w przygotowaniu do chrztu.

1. Obierają dla dziecka odpowiednie imię,

2. Przygotowują się do świadomego udziału w obrzędzie chrztu (pomaga im w tym spotkanie z duszpasterzem, katechizm,
przygotowanie przedchrzcielne),
3. Publicznie proszą o chrzest,
4. Wyrzekają się szatana,
5. Składają wyznanie wiary,

6. Niosą niemowlę do chrzcielnicy,

7. Otrzymują specjalne błogosławieństwo,

8. Wybierają właściwych chrzestnych,

9. Obchodzą z dzieckiem rocznice Chrztu św.,
10. Świętują dzień Patrona,
11. Razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
12. Uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla
starszych),
13. Wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
14. Zawierzają dziecko Bogu,

15. Zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialne.

O co należy zadbać?


Rodzice dziecka, lub rodzice chrzestni zakupują również świecę chrzcielną, która odpalona od świecy paschalnej stanowi w czasie Chrztu św. znak przyjęcia wiary.
Rodzice przynoszą również do kościoła
białą szatę - znak łaski uświęcającej. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu - prostą białą, symboliczną sukienkę.
W czasie obrzędów Chrztu matka chrzestna trzyma w ręku białą szatę, a ojciec chrzestny świecę.


Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnymi mogą być takie osoby, które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania, są osobami praktykującymi, które swym życiem religijnym mogą dać przykład dziecku.
Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet - w wyjątkowych sytuacjach - przejąć wychowanie religijne dziecka. Zobowiązują się do tego wobec Boga i Kościoła.
Zawsze winni dziecko wspierać:
duchowo (modlić się za niego), moralno-religijnie (dawać dziecku dobry przykład życia i pobożności), materialnie (w miarę swoim możliwości wspomagać dziecko w potrzebie)

Warto zapamiętać!

Dar nowego życia jest wielką tajemnicą, w której rodzice uczestniczą jako współpracownicy samego Boga. To Bóg jest dawcą życia i On pragnie zaszczepić w duszy dziecka łaskę wiary w sakramencie chrztu świętego.
Chrzest jest sakramentem, który wyzwala z grzechu pierworodnego, odradza do nowego życia otwiera dostęp do innych sakramentów; włącza we wspólnotę Kościoła, zobowiązuje do wyznawania przed ludźmi otrzymanej od Boga wiary oraz nakłada odpowiedzialność za realizację posłannictwa powierzonego Kościołowi.
Chrzest jest więc
darem i wezwaniem Bożym. Tego daru óg udziela za pośrednictwem Kościoła, człowiek ma możliwość ten dar przyjąć i na to wezwanie odpowiedzieć pozytywnie.
Do przyjęcia chrztu potrzebna jest osobista decyzja, której nic nie może zastąpić. W przypadku dzieci to rodzice proszą o chrzest dla swojego dziecka. Rodzice prosząc o chrzest swojego dziecka zobowiązują się wychować je w wierze katolickiej.
Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości.


Modlitwy Rodziców (proszę kliknać)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego