Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Spotkania dialogowe

Dialog Kościoła Polskokatolickiego z Rzymskokatolickim

D:\new ksiądz\ObjImage\Spotkania dialogowe.jpg
Error File Open Error


Spotkania dialogowe

W ramach naszego starokatolickiego ekumenicznego zobowiązania próbujemy, poprzez spotkania dialogowe, zjazdy i sympozja określić stosunkijakim pozostaje Kościół Polskokatolickiswojej samoświadomości z najważniejszymi bratnimi Kościołami.
W celu określenia stosunku Kościoła starokatolickiego do rzymskokatolickiego najlepiej wyjść z trzech apostolskich podstawowych porządków Kościoła:


wyznania wiary, ustroju i kultu.


Krótko mówiąc: w ich uznawaniu jesteśmy - wyłączając kwestię papiestwa - zasadniczo zgodni z Kościołem rzymskokatolickim. Wspólnie z nim przyjmujemy ekumeniczne symbole wiary i główne orzeczenia starego i Jedynego Kościoła, kanon Pisma Świętego, zasadę wiary, urząd apostolsko-biskupi, dogmat Trójcy Świętej i chrystologiczny.

Jesteśmy jednak zdania, że późniejsze orzeczenia Kościoła rzymskokatolickiego w sprawach wiary, które dotyczą w głównej mierze problemów urzeczywistnienia łaski, nie odpowiadają we wszystkich elementach tym orzeczeniom podstawowym oraz że nie zawierają one całej katolickiej prawdy. Pomimo, że na II Soborze Watykańskim zwyciężyła, na szczęście, tendencja, iż dogmaty Kościoła należy oceniać według ich ważności i rozróżniać zasadnicze od nie zasadniczych, to jednak w Kościele rzymskokatolickim istnieje w dalszym ciągu niebezpieczeństwo tworzenia obowiązujących dogmatów możliwie we wszystkich, nawet drugorzędnych kwestiach, często opracowanych w najdrobniejszych szczegółach i narzucania ich wiernym jako zasad wiary. Do tego dochodzi fakt przerostu kultu świętych i relikwii, zrutynizowanie i zbiurokratyzowanie życia wiary, surowość i wyłączność prawa kościelnego, a wreszcie często przejawiające się rozpolitykowanie i imperializacja życia kościelnego. Rzymskokatolicka teologia scholastyczna związana jest ściśle określonymi formami myślenia i schematami, które w mniejszym stopniu pochodzą z języka i świata pojęć Biblii, a bardziej ze scholastycznego arystotelizmu ugruntowanego przez Tomasza z Akwinu (zm. 1274 r.), którego doktryna jeszcze w 1879 r. była urzędowo zalecana przez papieża Leona XIII.

Od kiedy jednak nastąpiły głębokie przeobrażenia w sposobie myślenia rzymskokatolickiego, a na Soborze II Watykańskim uwidoczniło się całe wewnętrzne poruszenie i duchowa otwartość Kościoła Rzymu, zaczęliśmy szukać bardziej to co nas łączy aniżeli dzieli.Spotkania obu zespołów:

- Konstancin k. Warszawy 10. 02.1998 r., Ośrodek Konferencyjny im. bpa Edwarda Herzoga.
Tematem spotkania było: Starokarolicki charakter Kościoła Polskokatolickiego.Dialog w USA i Kanadzie pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i PNKK..

Gietrzwałd - 21.04. 1998 r., klasztor Księży Kanoników Laterańskich.

Tematy: Osoba i pisma bpa Franciszka Hodura (1866 - 1953).Sytuacja Kościoła Polskokatolickiego w okresie po II wojnie światowej w świetle uwarunkowań społecznych i politycznych.
Komisja zapoznawała się z dotychczasowymi osiągnięciami dialogu teologicznego, jaki odbywa się na terenie USA między Kościołem Rzymskokatolickim i PNKK.Komisja spotkała się z abpem Edmundem Piszczonem, metropolitą Warmińskim.


-
Konstancin k. Warszawy - 23. 06. 1998 r.. Ośrodek Konferencyjny im. bpa Edwarda Herzoga.

Tematy: Tekst końcowy uzgodnienia na temat sakramentu chrztu i bierzmowania, wypracowany przez Komisje Dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego z PNKK w USA w roku 1989 r. Wezwanie do uznania ważności sakramentu chrztu przez oba Kościoły w Polsce.


Skaryszew k. Radomia - 27. 10. 1998 r.. Spotkanie u Sióstr Klarysek.


Tematy:
Informacja, że Synod Kościoła Polskokatolickiego, który zebrał się 30. 06. 1998 r.wypowiedział się przeciw ordynacji kobiet, przyjął tekst dialogu prawosławno-polskokatolickiego,ł dialog z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce.

Strona Kościoła Polskokatolickiego przyjmuje że, nauka Kościoła Polskokatolickiego o grzechu pierworodnym jest identyczna z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego. Obie Komisje potwierdziły tekst protokółu końcowego rozmów o chrzcie przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskokatolickiego z07. 05. 1980 r.. Biskup Wiktor Wysoczański podzielił się wrażeniami z XX Synodu Powszechnego PNKK w USA i Kanadzie, który miał miejsce05 - 09. 10. 1998 r. w Chicago.

Kolejny temat to potrzeba konsultacji między obydwoma Kościołami przy redagowaniu ksiąg liturgicznych.

Postanowiono również dołożyć starań, aby w Roku Jubileuszowym 2000 obydwa Kościoły mogły zorganizować uroczyste wspólne nabożeństwo ekumeniczne.
Konstancin k, Warszawy - 3. 03. 1999 r.. Ośrodek Konferencyjny im. bpa Edwarda Herzoga. Spotkanie poprzedzone drogą krzyżową w katedrze polskokatolickiej przy ul. Szwoleżerów w Warszawie.

Tematy :
Nauka Kościoła Polskokatolickiego o grzechu pierworodnym jest identyczna z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego;
W trakcie dialogu na temat chrztu św. członkowie obydwu komisji odnieśli się z dezaprobatą wobec pojawiającego się sporadycznie zjawiska prozelityzmu. Zdarza się to szczególnie przy okazji przygotowania do zawarcia małżeństwa przez osoby różnego wyznania. Stosuje się wówczas wewnętrzną presję skłaniającą do zmiany wyznania a nawet ponawia się, bez żadnego teologicznego uzasadnienia, sakrament chrztu św. . Tego rodzaju praktyki naruszają prawo do wolności religijnej każdego człowieka i godzą w ruch ekumeniczny.


Warszawa - l. 07. 1999 r.. Inspektorat Księży Salezjanów, ul. Kawęczyńska 53 w Warszawie.

Temat: Przygotowanie sesji naukowej na temat Biskupa Franciszka Hodura.Refleksja nad ekumenicznym wymiarem pielgrzymki Jana Pawła II do Polski - spotkanie w Drohiczynie.


Konstancin
k. Warszawy - 13. 10. 1999 r.. Ośrodek Konferencyjny im bpa Edwarda Herzoga.

Tematy:


Informacja, że:
ks. Kazimierz Grotnik ( ur. 24.03.1935 r., święcenia kapłańskie otrzymał 20.04.1958 r. w Kościele Rzymskokatolickim, do PNKK należy od maja 1969 r. przyjęty przez bpa Leono Grochowskiego, 1963 - 83 pełnił urząd proboszcza w parafii pw. św. Józefa w Middleport - Pensylwania, a od 1983 r. aż do chwili wyboru na biskupa był proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Hazleton - Pensylwania)niegdyś kapłan diecezji lubelskiej, został wybrany biskupem PNKK - diecezja Centralna Scranton.ks. Jan Dawidziuk, niegdyś kapłan diecezji siedleckiej, został wybrany biskupem pomocniczym diecezji Zachodniej PNKK.(ur. 23. 11. 1937 r.. święcenia kapłańskie otrzymał 17.12.1960 r. w Kościele Rzymskokatolickim, w diecezji siedleckiej. W maju 1981 r. poprosił o przyjęcie do PNKK i został przyjęty przez bpa Józefa Zawistowskiego, ordynariusza diecezji Zachodniej z siedzibą w Chicago. W latach 1982 - 83 był proboszczem parafii Naszego Zbawiciela w Mosinee - Wisconsin. Od 1986 aż do chwili wyboru pełnił obowiązki proboszcza w parafii Najświętrzej Maryi Panny w Parma - Ohio. 1924 r. są oni pierwszymi biskupami PNKK urodzonymi w Polsce.Święcenia biskupie otrzymają30. 11. 1999 r.


Warszawa
- 21 12. 1999 r.. Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie, ul Korowodu 20.

Tematy:bp W. Wysoczański otrzymał doktorathonoris causa na Wydziale Teologii Starokatolickiej Uniwersytetu w Bernie. - 4. 12. 1999 r. do Światowej Konferencji Biskupów Starokatolickich we Wrocławiu. Kwestie związane z podpisaniem wspólnej deklaracji na temat ważności chrztu św. udzielanego w Kościołach chrześcijańskich.


Warszawa
- 7. 11.2000 r. Kuria Kościoła Polskokatolickiego.

Tematy :
Małżeństwa mieszane. Kwestia sukcesji wiary czy historycznej sukcesji. Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Jesus", Pogłębienie celów, metody i tematów toczącego się dialogu pomiędzy obydwoma Kościołami.
Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego