Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Centrum kultury

W naszej Małej Ojczyźnie > Centrum Kultury

D:\new ksiądz\ObjImage\Centrum Kultury boleslaw.jpg
Error File Open Error

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu jest samorządową instytucją kultury, dla której Organizatorem jest Gmina Bolesław.


Dyrektorem Centrum Kultury jest mgr Barbara Rzońca - Tel. 795 403 484


Działalność kulturalną prowadzi w następujących obiektach:

Dwór w Bolesławiu, ul. Główna 55
Dworek w Krzykawce, ul. Starowiejska 2
Dom Wiejski w Ujkowie Nowym, ul. Długa 1
Dom Wiejski w Małobądzu, ul. Górna 25
Świetlica w Hutkach, ul. Jurajska 22


Centrum Kultury zajmuje się organizacją różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. Wspiera rodzimy amatorski ruch artystyczny umożliwiając zainteresowanym zajęcia w pracowniach artystycznych. Gromadzi, dokumentuje i ochrania dobra kultury aby móc zachować je dla przyszłych pokoleń. Współdziała ze szkołami, samorządami lokalnymi i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury i współorganizacji imprez rozrywkowo – rekreacyjnych. Prowadzi działalności wydawniczą i promocyjną.


Adres:
Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu:
32-329 Bolesław
ul.Główna 55
tel./fax +48(32)6424 073
w Krzykawce: (32)6424 720
Ujków: (32)6424 054
Hutki: (32)6459 829
Małobądz: (32)6423 788
e-mail: ck.boleslaw@onet.eu

CENTRUM KULTURY ZAPRASZA na zajęcia stałe:

  • DWÓR W BOLESŁAWIU - od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 20


  • PRACOWNIA INTERNETOWA: „IKONKA”PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK w godz. 14 – 18


  • PRACOWNIA PLASTYCZNA: PONIEDZIAŁKI godz. 12 - Zajęcia z witrażu dla dorosłych PONIEDZIAŁKI godz. 16 - "Bawialnia plastyczna" - zajęcia dla maluchów z rodzicami WTORKI godz. 15 - Akademia Rysunku dla młodzieży ŚRODY godz. 15 - "Pastelki" - zajęcia dla 7-9 latków CZWARTKI godz. 17 - "Weranda sztuki" zajęcia z malarstwa i rzeźby dla dorosłych PIĄTKI godz. 15 - Akademia Rysunku
  • PRACOWNIA MUZYCZNA:- Studio nagrań - Nauka gry na instrumentach muzycznych - Próby zespołów (dni i godziny wg ustaleń z instruktorem)
  • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE (pierwszy poniedziałek miesiąca)
  • KLUB SENIORA – czwartki, godz. 15
  • KLUB PRACY TWÓRCZEJ – piątki, godz. 16


  • Masz trudności z zapamiętaniem najważniejszych dat? Chciałbyś zwiększyć szybkość swojego czytania i nauczyć się myśleć kreatywnie? Prowadzimy nabór na KURS TECHNIK PAMIĘCIOWYCH I SZYBKIEGO CZYTANIA. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapraszamy młodzież od 13 lat.


D:\new ksiądz\ObjImage\staropolski dworek krzykawa.jpg
Error File Open Error

Staropolski Dworek w Krzykawce

Trochę historii:

Prawdziwą chlubą gminy Bolesław jest szlachecki dworek w Krzykawce. Najstarsza wzmianka o nim pochodzi z 1756 r., chociaż analiza konserwatorska przeprowadzona przez Miejskie Biuro Projektów w Krakowie w latach osiemdziesiątych ujawniła, iż dworek mógł zostać wzniesiony przed 1724 r. - taką datę odsłonięto bowiem na belce stropowej budynku. Powstał wtedy dworek częściowo podpiwniczony, drewniany i potynkowany, bez wschodniej przybudówki, nakryty dachem krakowskim - bardzo popularnym w tej części Małopolski. Forma budynku jest charakterystyczna nie tylko dla okresu, w którym budowano siedziby szlacheckie, ale i dla całego XVIII i początku XIX w. W pobliżu dworku znajduje się polana z pomnikiem upamiętniającym bitwę powstańców styczniowych z wojskiem carskim, w której 5 maja 1863 r. bohatersko zginął Francesco Nullo.

Adres, godziny otwarcia:
Staropolski Dworek w Krzykawce
32 - 329 Bolesław
Krzykawka, ul. Starowiejska 2
tel. 32 642 47 20
czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00 - 16:00, piątek w godz.12 -20

CENTRUM LEGENDY POLSKIEJ

Centrum Legendy w dworku w Krzykawce otwarto trzeciego czerwca 2005 roku. Z tej okazji odbyła się w Dworku w Krzykawce, sesja popularnonaukowa pt. ,,Legenda, Podanie, Historia”. Józef Liszka pomysłodawca utworzenia Centrum Legendy motywował to w następujący sposób: ,,Z naszej gminy, z niewielkiej osady górniczej Krążka, pochodził znany powszechnie w środowiskach naukowych prof. Stanisław Ciszewski – etnograf. Spuścizna naukowa profesora Ciszewskiego zobowiązuje do zachowania pamięci o jej autorze. Jeden z ,,Bolesławskich Zeszytów Historycznych jest poświęcony w całości życiu i dorobkowi etnografa. Legendarne położenie w krainie srebra, ołowiu i cynku – skarbów, których od wieków strzeże w opowiadaniach Skarbnik, a diabeł Rokita utrudnia olkuskim gwarkom pracę w kopalniach. Położenie w kleszczach piasków Pustyni Błędowskiej owianej licznymi legendami o Pustelnikach i Utopcach. Uroku okolicy dodaje nadzwyczaj bogata flora i fauna doliny Białej Przemszy i Białej. Nie bez znaczenia są Diable Góry w pobliskim Bukownie. W zasięgu wzroku z przydworskiego parku w Krzykawce znajduje się stary Sławków z bogatą historią, zabytkami i licznymi legendami. Do 2010 staraliśmy się powiększać zbiory materialne w postaci książkowej, dotyczącej legend miejscowych, legend obszaru olkusko – sławkowskiego. Poprzez informacje w lokalnych gazetach, udało się zebrać przedmioty z minionych lat, jako dowody odchodzących zawodów i świadków historii, co jest jednym z elementów działalności Centrum Legendy w Krzykawce. Ukazywały się pojedyncze legendy w lokalnej prasie wydawane przez Centrum Kultury w Bolesławiu: w ,,Korzeniach” i ,,Bolesławskich Prezentacjach”. Na podstawie zebranych legend w książce autorstwa Józefa Liszki, ,,Legendy i opowiadania znad brzegów Białej Przemszy”, (1991), uczniowie Zespołu Szkół z Olkusza zaprezentowali inscenizację przygotowaną pod kierunkiem Anny Kajdy pt. ,,Legendy o olkuskim Skarbniku”. Odbyło się wiele spotkań z młodzieżą szkolną, podstawową, gimnazjalną, licealną dotyczącą historii i związaną z terenami olkusko-bolesławsko-sławkowskim -legendy. Na podstawie ,,Legend i podań Srebrnej Krainy”, Józefa Liszki, ,,Mnie ta Ziemia od innych droższa”, Anny Hajduły, Józefa Liszki, Grażyny Wącław, powstało kilka spektakli teatralnych, w wykonaniu uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych z terenu Gminy Bolesław jak i szkół olkuskich. W 2010 r. na deskach teatru Laki i Aktora „Parawan” w Dworku Białoprądnickim w Krakowie miała miejsce premiera sztuki „O mądrym rybaku i głupim diable”, powstała na podstawie legendy „Jak prosty rybak oszukał diabła”, pochodzącej z książki Edwarda Gawareckiego i Józefa Liszki pt. „Legendy i Podania Srebrnej Krainy”. W wyjeździe do teatru, koordynowanym przez nauczyciela Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu, Annę Hajdułę, wzięło udział kilkuset uczniów szkół powiatu. Plener plastyczny pt: ,,Z legendą w tle”, pozostawił kilka rzeźb, które znalazły swoje miejsce na terenie gminy, obrazy i ceramikę o tematyce dotyczącej legend. Szkoła nr 2 w Bukownie wystawiła prace swych uczniów dotyczące przeszłości Bukowna i okolic, a uczniowie z olkuskich szkół pokazali zbiór legend wymyślanych przez siebie. Centrum Kultury im. M. Płonowskiej w Bolesławiu, w skład, którego wchodzi Centrum Legendy, wydało wiele Zeszytów Historycznych poświęconych historii regionu, między innymi ,,Ziemia kryje Skarby” 2005, Józefa Liszki, ,,Z babcinej półeczki, dziadkowej szufladki i …starego strychu” – 2007, również Józefa Liszki, wydało bądź wznowiło kilka książek o tematyce dokumentalno-historycznej, Jan Waśniewski ,,Ognie w pirytach” – 2008”, ,,Po dniówce” 2009, będące nieodzownym elementem działalności Centrum Legendy w Krzykawce. Rok rocznie obchodzone są kolejne rocznice powstania styczniowego, Bitwy pod Krzykawką, w której zginął włoski płk. Francesco Nullo. Cyklicznie odbywają się spotkania z młodzieżą, która korzysta z pracowni ceramicznej i papieru czerpanego znajdującej się w Dworku. Dowiadują się o historii regionu, ciekawych postaciach jak i legendach. W przygotowaniu jest obecnie wystawa pt: ,,Skarby naszej ziemi”, prezentująca zbiory kamieni, Ryszarda Wnuka z Bolesławia. Wystawa odbędzie się już na nowej, pięknej, i dobrze wyposażonej sali wystaw poddasza Dworku w Krzykawce. Adaptacja tych pomieszczeń na potrzeby Centrum Legendy była możliwa dzięki środkom Unijnym i Gminnym.


PRACOWNIE CERAMICZNA I PAPIERU CZERPANEGO

ZAJĘCIA EDUKACYJNE NT. HISTORII REGIONU

Dom Wiejski w Ujkowie Nowym

32 - 329 Bolesław
Ujków Nowy, ul. Długa 1
Tel. 32 642 40 54
Czynny: poniedziałek, środa, piątek: w godz. 16 - 20.

*
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - gry telewizyjne, gry planszowe, spotkania z muzyką, tenis stołowy.

*
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

*
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Dom Wiejski w Małobądzu

32 - 329 Bolesław
Małobądz ul. Górna 25
Tel. 32 642 37 88
Czynny: wtorek, czwartek w godz. 14 - 18

* ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - gry telewizyjne, gry planszowe, spotkania z muzyką, tenis stołowy

* ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

* IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE


Świetlica w Hutkach

32 - 329 Bolesław
Hutki, ul. Jurajska 22
Tel. 32 645 98 29
Czynny: środa, czwartek, piątek w godz. 13- 19

*
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - gry telewizyjne, gry planszowe, spotkania z muzyką, tenis stołowy

* ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

* IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Usługi Centrum Kultury

Centrum Kultury w Bolesławiu oferuje odpłatny wynajem pomieszczeń i sal na różnego rodzaju imprezy i spotkania okolicznościowe. Szczególnie Dworek w Krzykawce może stanowić doskonałe atelier artystyczne.Powrót do treści | Wróć do menu głównego