Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Ustrój

Kościół Polskokatolicki
Ustrój

Św. Willibrord
aposoł i patron Holandii


"Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze,co przez wszystkich było wyznawane;to jest bowiem prawdziwe i rzeczywiście katolickie"
z Lerynu
Ustrój Kościoła jest synodalno - episkopalny. To znaczy:

  • najwyższą władzą zwierzchnią i prawodawczą jest Synod, w skład którego wchodzą duchowni i świecy;
  • naczelnym organem wykonawczym jest Rada Synodalna;
  • władzę kontrolującą sprawuje Komisja Rewizyjna, powołana przez Synod Ogólnopolski;ładzę dyscyplinarną sprawuje Sąd Biskupi, zaś w drugiej instancji Rada Synodalna;
  • świeccy delegaci na Synod oraz świeccy członkowie Rady Synodalnej mają równe prawa z duchownymi.


Kościół kieruje się własnym prawem, które uchwala Synod Ogólnopolski, a które nosi nazwę:
Prawo wewnętrzne Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawy szczegółowe, nie objęte przepisami "prawa wewnętrznego", normuje Rada Synodalna.


Osobowość prawną posiadają:

* Kościół jako całość

* Diecejze
* Parafie
* Seminaria duchowe
* Zakony

Organami osób prawnych są:

1. dla Kościoła jako całości:

  • Synod Ogólnopolski
  • Rada Synodalna
  • Zwierzchnik Kościoła

2. dla diecezji:
biskup ordynariusz (lub administrator diecezji)
3. dla parafii:
proboszcz (lub administrator parafii)
4. dla seminarium duchowego:
rektor
5. dla zakonu:
przełozony, lub przełożona

Do składania oświadczeń woli w imieniu Kościoła upoważniona jest Rada Synodalna, działająca poprzez jej Przewodniczącego wspólnie z Sekretarzem lub Skarbnikiem.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego