Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Hierarchia

Kościół Polskokatolicki

HierarchiaKościół przyjmuje starokatolicką zasadę trójstopniowego Urzędu Apostolskiego, który stanowią:

  • diakoni
  • kapłani
  • biskupiDuchownym kościoła jest mężczyzna, który otrzymał co najmniej święcenia diakonatu. Diakonem jest ten, kto otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa ordynariusza lub z rąk biskupa przez niego wskazanego. Biskupem w Kościele Polskokatolickim jest kapłan wybrany przez Synod Ogólnopolski i konsekrowany przez trzech biskupów - członków Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Najwyższym organem Kościoła Polskokatolickiego w RP jest Synod Ogólnopolski zwoływany zgodnie z prawem Kościoła co 5 lat. W okresie międzysynodalnym najwyższym organem jest Rada Synodalna Kościoła. Przy Radzie Synodalnej działają: Sąd Biskupi, Komisje Synodalne ( Rewizyjna, Prawa Kościelnego, Duszpasterska, Liturgiczna, Finansowo-Gospodarcza, Dialogu Ekumenicznego, Młodzieżowa, Kobiet, Programów Radiowych i Telewizyjnych).

Władza duszpasterska Kościoła:

bp Wiktor Wysoczański (Warszawa)
Biskup jest Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego w RP, Ordynariuszem Diecezji Warszawskiej, stróżem kultu i liturgii oraz wykonawcą uchwał Synodu, Rady Synodalnej i Kolegium Biskupów.

Ks. infułat Antoni Norman jest Administratorem Diecezji Krakowsko - Częstochowskiej.


Ks. infułat
StanisławBosy jest Administratorem Diecezji Wrocławskiej.

Ks. infułat Ryszard Dąbrowski jest Kanclerzem Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego.

Ks. dr Infułat
Kazimierz Bonczar jest Oficjałem Sądu Biskupiego Kościoła Polskokatolickiego

Powrót do treści | Wróć do menu głównego