Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Wierni

Kościół Polskokatolicki


Wierni z Duchowieństwem w Parafii Polskokatolickiej w Krzykawie – Małobądzu podczas Jubileuszu z okazji 20 – lecia erygowania Parafii.


Wierzymy, że Kościół nasz jest dziełem Jezusa Chrystusa.

Kościół Polskokatolicki :
1. Wyznaje katolickie prawdy wiary i moralności oraz zasady ustroju Kościoła zawarte w Piśmie Św., sformułowane w powszechnych symbolach wiary i postanowieniach siedmiu Soborów Powszechnych Pierwszego Tysiąclecia;
2. Jest cząstką świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła;
3. Ma własną hierarchię kościelną;
4. Roztacza opiekę religijną i duszpasterską nad wiernymi narodowości polskiej, a także wiernymi innychnarodowości jeżeli złożyli swój akces do Kościoła;
5. W liturgii używa języka polskiego.

Wiernym Kościoła Polskokatolickiego jest każdy człowiek ochrzczony w tym Kościele, który należy do określonej parafii polskokatolickiej. Wiernym Kościoła może również zostać każdy człowiek ważnie ochrzczony w innym Kościele, który przyjął zasady wiary głoszone w Kościele Polskokatolickim, bierze udział w życiu sakramentalnym Kościoła i należy do określonej parafii polskokatolickiej. Wierny korzysta z dóbr i środków nadprzyrodzonych Kościoła przez branie czynnego udziału wżyciu kościelnym, a w szczególności przez:

  • regularne uczestniczenie w nabożeństwach kościelnych, zwłaszcza w niedzielnej i świątecznej Mszy Św.;
  • uważne słuchanie Słowa Bożego;
  • zachowanie przykazań Bożych i kościelnych;
  • uczestniczenie w życiu sakramentalnym Kościoła.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego