Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Sesje naukowe

Dialog Kościoła Polskokatolickiego z Rzymskokatolickim


Kościół Polskokatolicki przyznaje, że Kościół Rzymskokatolicki jako Kościół macierzysty wszystkich zachodnich Kościołów, w błogosławiony dla wielu na Zachodzie sposób zachował wielkie katolickie prawdy zbawienia, i dlatego zajmuje - tak w ekumenizmie, jak również wśród wszystkich innych Kościołów Zachodu - takie stanowisko w nauczaniu, które po dzień dzisiejszy zmusza wszystkie inne kościoły do ciągłego - pozytywnego lub negatywnego - konfrontowania się z nim.
Dla starokatolików Kościół Rzymu jest i pozostanie zawsze Kościołem macierzystym, a jako taki jest przedmiotem naszej wiary, nadziei i naszego wstawiennictwa w modlitwie.
Nie wahamy się też z wdzięcznością uznać, że Kościół realizujący się w obrębie rzymskokatolickim, będąc całkowicie dziełem łaski bożej, jest żyjącą rzeczywistością. Sądzimy, że można to poznać po jego licznych świętych, po jego wyznawcach i męczennikach, po jego wielkich myślicielach i teologach, po jego dziełach miłosierdzia i skierowanej ku światu miłości bliźniego, po przykładnym poświęceniu się wielu jego kapłanów, mnichów, mniszek i sióstr, po sakrze i błogosławieństwie spływających na niezliczonych z jego służby Bożej.

To co nas łączy i dzieli w stosunku do istoty Kościoła, do jego "bytu", staramy się określić również poprzez seminaria naukowe.

Seminarium naukowe

Olsztyn, 1-3. 03. 2000 r.
Biskup Franciszek Hodur l866 -1953.
Życie, dokonania, znaczenie
".
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazuskiego w Olsztynie.

Wrocław - 21-27. 05. 2000 r.
Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.
Na Konferencję zostali zaproszeni członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego.


Olsztyn - 16 - 17. 10. 2001 r.
Seminarium naukowe -
"
Misja Biskupa Rzymu - dziś i jutro
(Die Mission des Bischafs vom Rom - heute und morgen).
Ekumeniczne semminarium naukowe
".

Organizatorzy:
Zakład Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii UWM w Olsztynie;
Katedra Starokatolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT w Warszawie;
Katedra Ekumenizmu Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie.
Wydział Teologii UWM w Olsztynie.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego