Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Historia Parafii

Historia Parafii

HISTORIA PARAFII KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO
POD WEZWANIEM ŚWIĘTEJ BARBARY W KRZYKAWIE – MAŁOBĄDZUPoczątki Parafii polskokatolickiej p. w. św. Barbary w Krzykawie – Małobadzu sięgają do wspólnych korzeni Parafii w Bolesławiu, gdzie z braku świątyni w Krzykawie wierni z Krzykawy, Krzykawki, Małobądza, Ujkowa Nowego, Kuźniczki, Krza i części Podlipia gromadzili się przez długie lata we wspólnej świątyni bolesławskiej.
Myśl oddania się górniczej braci z Bolesławia, Bukowna, Krzykawy i okolic pod jurysdykcję Kościoła Polskokatolickiego zrodziła się na podłożu zatargów z Kurią Biskupią Kościoła Rzymskokatolickiego – o młodego i lubianego przez wiernych wikariusza, którego biskup wbrew woli ludu skierował do innej parafii.
Parafianie bolesławscy ustąpić nie chcieli. Zamknęli kościół (klucze podobno dali św. Piotrowi na przechowanie), a sami dniem i nocą pilnowali świątyni, aby wbrew ich woli nikt kościoła ani probostwa nie objął w posiadanie.
1 września 1957 roku bolesławianie otworzyli kościół i procesjonalnie wprowadzili do środka kapłanów polskokatolickich, ogłaszając ich swoimi wiecznymi przywódcami duchowymi.


Odtąd ludzie poczęli gromadzić się wokół polskokatolickich kapłanów i w polskokatolickich świątyniach ojczystego Kościoła, wdzięczni Bogu za to, że mogą uczestniczyć we Mszy świętej odprawianej w ojczystej polskiej mowie swoich ojców.
Pierwszym Proboszczem Parafii w Bolesławiu był Ksiądz Infułat Tadeusz Gotówka.

W 1981 roku
poświęcono fundamenty i dolną część kościoła w Krzykawie – Małobądzu.


26 września 1982 roku
poświęcono nową świątynię w Krzykawie – Małobądzu.
Parafia Polskokatolicka p. w. św. Barbary w Krzykawie Małobadzu
została erygowana dekretem Ordynariusza Diecezji Krakowsko – Częstochowskiej Księdza Biskupa Jerzego Szotmillera 23 lutego 1988 roku.Pierwszym Proboszczem nowo powstałej Parafii był od 1988r. Ksiądz mgr Jerzy Białas. Funkcję Proboszcza pełnił do 17 kwietnia 2001r. W tym dniu Pan Kościoła odwołał go do siebie na wieczną służbę w przybytkach niebieskich.

W dowód wdzięczności za budowę świątyni i duszpasterską pieczę w pierwszych latach istnienia samodzielnej Parafii obu Proboszczom ufundowali Parafianie z Krzykawy – Małobądza pamiątkowe tablice przy wejściu do tej świątyni, którą Ks. Infułat Tadeusz Gotówka budował, a w której Ks. Proboszcz Jerzy Białas duszpasterzował przez 13 lat.Do Parafii należą wierni z Krzykawy, Krzykawki, Małobądza, Ujkowa Nowego, Kuźniczki Nowej, Krza, Podlipia, a także z Bolesławia, Olkusza, Sławkowa i Dąbrowy Górniczej.
Msze święte sprawowane są w niedzielę i święta
o godz. 9, 11 i o 16.
W dni powszednie zgodnie z ogłoszeniami.
Nabożeństwa Majowe odprawiane są codziennie w maju o godz. 17.
Nabożeństwa Różańcowe są codziennie w październiku o godz. 16. Roraty odprawiane są codziennie w Adwencie o godz. 7.Tradycją parafii jest obchodzone corocznie 15 sierpnia
Święto Plonów – Dożynki, które wprowadził Ksiądz Infułat Tadeusz Gotówka oraz Barbórka z racji Święta Patronalnego Parafii oraz z okazji tradycyjnego święta Górniczego obchodzonego 4 grudnia.
Przy Parafii prężnie działa Rada Parafialna, Chór Parafialny i Schola Dziewczęca oraz Stowarzyszenie Młodzieży Polskokatolickiej.
Parafia prowadzi działalność charytatywną. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu organizowana jest pomoc dla rodzin najbardziej potrzebujących (zbiórka żywności i środków czystości). Akcję pomocy dla potrzebujących Parafia prowadzi wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Krzykawie Panią mgr Martą Żelazną i Pedagogiem Szkolnym Panią Beatą Ślęzak.

Wydawana jest Gazetka Parafialna – „Wieści Parafialne”.
Od roku 2001 Proboszczem Parafii jest Ks. mgr Tadeusz Budacz.


Parafia p. w. św. Barbary w Krzykawie – Małobądzu należy do:
- Kościoła Polskokatolickiego w R. P., którego Zwierzchnikiem jest J. E Ks. Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.
- Diecezji Krakowsko – Częstochowskiej, której Administratorem jest wybrany przez Radę Synodalną 18 sierpnia 2011 r. i mianowanym Infułatem Ks. Antoni Norman długoletni Proboszcz Parafii Polskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukownie oraz Wicedziekan Dekanatu Śląskiego.Zdjęcie ze strony: www.bukowno.pl
Zdjęcia Boniecki Krzysztof Olkuszanin.pl
Herb Kościoła na bramie wejściowej do kościoła w Krzykawie - MałobądzuPowrót do treści | Wróć do menu głównego