Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Najważniejsze daty Gminy Bolesław

W naszej Małej OjczyźnieNajważniejsze daty z dziejów Gminy Bolesław


1257 - Bolesław Wstydliwy funduje klasztor w Zawichoście. Jest to pierwsza wzmianka, potwierdzająca bezpośrednio eksploatację galeny w rejonie bolesławsko - olkuskim.
1279 - Została założona wieś Bolesław przez Bolesława Wstydliwego, będąca własnością królewską, przeszła w posiadanie biskupstwa krakowskiego.
1470 - Długosz zanotował Ujków jako własność rajców olkuskich.
1502 - dobra bolesławskie wraz z nieodłączną ich częścią Ujkowem należały do Doroty, wdowy po Mikołaju Krezu z Bobolic i Mikołaja Grabki.
1504 - dokument króla Aleksandra I zawiera informację o eksploatacji gleny w Bolesławiu, wsi szlacheckiej, graniczącej z dobrami miasta Olkusza.
1509 - Najwcześniejsza wzmianka o Krzykawce. - Zygmunt król polski wydał dekret „rozstrzygający spór między właścicielami wsi Bolesław, a Radą Miejską Olkusza w sprawie budowania urządzeń górniczych na terenie wsi Bolesław”. - Zygmunt Stary wydał dekret przyznając Ujków dziedzicom Bolesławia, nadał Olkuszanom na wieczne czasy prawo płukania i wytapiania kruszców na terenie wioski bez wszelkich trudności i przeszkód, zobowiązując ich do płacenia olbory. - Zygmunt August król polski wydał dekret „w sprawie budowania urządzeń górniczych na terenie wsi Bolesław” potwierdzając równocześnie dekret Zygmunta I z 1510r. w tej samej sprawie”. - rozpoczęcie budowy Sztolni Czajowskiej zwanej też Leśną z rzeki Białki od Lasek ku Bolesławowi i Bukownu. - rozpoczęcie budowy Sztolni Ostrowickiej zwanej też Centauryjską do rzeki Białki z Hutek ku Bolesławowi i Ujkowowi oraz Tłukience (dzisiaj sztolnia Bolesławska).- przeprowadzono w województwie krakowskim lustracę dróg. W sprawozdaniu o drodze w Bolesławiu czytamy: „Przyjechaliśmy na grunt wsi, którą zową Bolieslaw...”. - w dokumentach istnieje pierwsza wzmianka o cmentarzu w Ujkowie, a w 1597 pisze się o jego powiekszeniu. - Piotr Kaufman z Krakowa otrzymał zezwolenie na budowę Huty w Pomorzanach. Rejestry poborowe zanotowały w Bolesławiu trzech rzemieślników, dwie kuźnie, czterech robotników. - w dokumencie jest wzmianka o Kuźnicy Laski, wymieniona w parafii Sławków. Po utworzeniu parafii Bolesław przyłączona do niej pod nazwą Laski.XVII w. - na mapie Królestwa Polskiego zaznaczono drogę biegnącą przez Czeladź, Będzin, Strzemieszyce, Sławków, Bukowno, Ujków, Olkusz i dalej do Krakowa.- właściciel Bolesławia Marcjan Chełmski Ścibor, chorąży krakowski ufundował kościół, który stał do 1941 roku. Kościół był pierwotnie prywatną kaplicą dworską, filią Kościoła Parafialnego w Sławkowie.- pierwsze wzmianki o przysiółku Bolesławia - Karnej.1756 - Dobra Bolesławia (Bolesław, Laski, Ujków, Krzykawka, Małobądz) należały do Frańciszka Romiszewskiego.w Bolesławiu krótko bawił na odpoczynku August I, elektor saski, jadący na koronację do Krakowa jako nowo wybrany król Polski (August II)
1705
– Zmarł Krzysztof Krzykawski, matematyk i astronom, profesor teologii w Akademii Krakowskiej. Pochodził prawdopodobnie z rodziny szlacheckiej herbu Trąby, z Krzykawy w powiecie proszowickim (wówczas).
1724 – jest to data powstania dworku w Krzykawce, którą przyjęto na podstawie istniejącego napisu wyrytego na belce sufitowej, zwanej „stragażem”. Dworek powstał za Ramiszewskich.
1728 – pierwsza wzmianka o Hutkach.
1728 - pierwsza wzmianka o Małobadzu.
1734 – magistrat miasta Sławkowa zawarł kontrakt z Antonim Korulskim na dzierżawę karczmy w Krzykawie.
1760 – urodził się Józef Chodorowicz, właściciel dóbr i dworku w Krzykawce.
1768 – 1795 –dziedzicem Bolesławia był Aleksander Ramiszewski
1772 – na mapie kopalń ziem polskich istniejących do 1772 roku zaznaczono kopalnie kruszcu w: Bolesławiu, Starczynowie, Tłukience, Pomorzanach, Krzykawie, Krążku, Ujkowie oraz w nie istniejącej dzisiaj Niewiernej (pomiędzy Bolesławiem a Ujkowem), w Sztymbarku k/Ujkowa i Cienkim pomiędzy Bolesławiem a Krążkiem.
1787 – w Bolesławiu przebywa król Stanisław August.
1787 – geometra przysięgły z rozporządzenia króla sporządził „pierwszą urzędową mapę Olkusza, zaznaczywszy na niej najwyraźniej, że Ujków pozostaje w posiadaniu Ramiszewskich, a jedynie miasto pretenduje do tego gruntu”.
1789 – wzmianka o Małobądzu jako własności szlacheckiej. Bolesław liczył 105 domów i 408 mieszkańców, w tym 68 Żydów. W spisie figuruje też folwark. Krzykawa liczyła 31 domów i 132 mieszkańców. Krzykawka miała 26 domów, liczyła 188 mieszkańców W Małobadzu był 1 dom i 8 mieszkańców. Zanotowano tez folwark. W Ujkowie było 32 domy, 163 mieszkańców w tym 5 Żydów. W Hutkach były 4 domy.
1795 - pierwsza mapa Bolesławia z rzutem pałacu zwanego „Kamienicą Bolesławską” (obecnie są po niej piwnice w parku).
1795 - zmarł właściciel dóbr bolesławskich Saiusz Aleksander Romiszowski.
1795 - 1807 - właścicielką dóbr bolesławskich była Aleksandra Zofia z Romiszewskich Moszyńska wraz z mężem.
1798 – powstała parafia rzymsko-katolicka w Bolesławiu. Starania zapoczątkował A. Romiszewski w 1795r. (26 maja 1906r.) – Nastąpiła konsekracja nowego Kościoła Parafialnego w Bolesławiu. Budowa trwała od 23 maja 1893r. Nowy kościół jest zbudowany w stylu gotyckim, według projektu architekta Kowalskiego, pod nadzorem powiatowego inżyniera Klejberga, przez firmę budowlaną Ludwika Klimy z Kielc.
1802 - hrabia Moszyński ufundował dzwon dla kościoła w Bolesławiu.
1807 - Bolesław został sprzedany Janowi Jordanowi, który dwa lata później przeznaczył go córce Justynie Łąckiej.
1809 - (20 lutego) powstanie Gminy Bolesław. Gmina Bolesław w swojej historii zawsze należała do powiatu olkuskiego i dzieliła jego losy. „Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego” utożsamiał pod względem prawnym gminy wiejskie i miejskie. Ten charakter gminy utrzymany został przez konstytucję Królestwa Polskiego z 1815r., która mówi, że gmina jest ostatnim ogniwem administracji krajowej.
1810 - zmarł Jan Jordan z Zakliczyna herbu Trąby, dziedzic Ujazdu i Bolesławia
1819 - założono w Bolesławiu Towarzystwo Szkół Elementarnych, które obejmowało Laski, Ujków, Starczynów i Hutki.
1822 – Uruchomiono prywatną kopalnię „Bolesław”.
1825 - początek powstania kolonii górniczych Krążek i Tłukienka.
1827 - Krzykawa była wsią rządową i miała 31 domów, i 215 mieszkańców.
1838 - w okolicach Hutek wydrążono szyb „Żelazny”.
1842 - dobra bolesławskie odziedziczyła córka Łąckich - Eleonora Konstancja, zamężna trzykrotnie Tymowska, Rutkowska, Lubieńska.
1844 - gminę Bolesław przyłączono do Guberni Radomskiej.
1849 - w Roznosie, w pobliżu szosy do Bolesławia wybudowano płuczkę, która pracowała do końca XIX wieku.
1856 - w przysiółku Krzykawki - Michałkowie (obecne tereny Sławkowa) czynna była kopalnia węgla do lat 70- tych.
1857 - Podlipie występuje w dokumentach po raz pierwszy jako „nowo rozplanowana kolonia”
1859 -Bolesław dziedziczyła córka Konstancji Łąckiej Romania z Rutkowskich, po mężu hrabina Mycielska.
1863 - (5 maj) zginął w bitwie pod Krzykawką płk wojsk włoskich Francesco Nullo, (na polanie pod Krzykawką znajduje się pomnik, gdzie w maju każdego roku odbywają się uroczystości).
1867 - dobra bolesławskie nabył na licytacji sądowej przemysłowiec Gustaw de Kramsta, który trzy lata później zaczął eksploatację rud cynkowych w Ujkowie Starym.
1874 -w grupie 14 gmin należących do powiatu olkuskiego gmina Bolesław zajmowała II miejsce pod względem wielkości.
1875 -na terenie gminy Bolesław istniały następujące młyny wodne:
Bukowno - J. Sosnierza
Warwas - M. Chrostka
Reczkowe - A. Piekoszewskiego
Laski - J. Krawczyka
Cegielnia - J. Piekoszewskiego
TARTAKI - Reczkowe A. Piekoszewskiego
Fabryka drutu M. Zeitlera zatrudniająca 60 pracowników w Krzykawce - Michałów
Kopalnia i płuczka galmanu, gorzelnia i browar G. Kramsty w Bolesławiu.
1878 -urodził się doktor Stanisław Czachórski, późniejszy kierownik Ośrodka Zdrowia w Bolesławiu, Bukownie i Sławkowie.
1880 (18 lipca) urodził się Antoni Bogucki - ostatni prywatny właściciel dworu w Krzykawce.
1881 - urodził się Antoni Minkiewicz - współtwórca pomnika Fr. Nullo w Olkuszu.
1882 - 1885 - wybudowano kolej Dęblin - Dąbrowa Górnicza, zwaną koleją Iwangrodzką, która przebiegała przez południowe tereny gminy Bolesław.
1882 - urodził się ksiądz Jan Skalski proboszcz parafii Bolesław.
1884 – Bolesław wraz z kopalniami przeszedł w zarząd spółki akcyjnej, powstałej w 1879 roku pod nazwą „Gwarectwo von Kramsta”.
1885 - urodził się Bronisław Jan Probierz dawny aktywista PPS i działacz ruch spółdzielczego w Bolesławiu.
1888 - urodził się w Karnej Józef Gołąb - rzeźbiarz i legionista.
1891 – Kopalnie bolesławskie wraz z dobrami ziemskimi przeszły na własność spółki akcyjnej „Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych” w Sosnowcu.
1896 - w czasopiśmie „Wędrowiec” spotykamy informację o bolesławskiej „orkiestrze górniczej”
1896 - urodził się władysław Dukat, wójt gminy Bolesław, przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzykawie.
1902 - powstanie Gminnej Biblioteki w Bolesławiu.
1903 - zmarł w Bolesławiu Karol Gliszczyński dzierżawca zamku sławkowskiego.
1904 - 1906 - wybudowano wodociąg doprowadzający wodę z ujęcia źródeł wody pitnej w Witeradowie (dawnej gminy Bolesław) do Olkusza.
1905 - urodził się w bolesłwiu Karol Aleksander Lubański - kapitan pilot.
1908 - „Szóstka” bojowników PPS z miejscowości Niemce przeprowadziła akcję zagarnięcia pieniędzy w gminie i rozbicia monopolu w Bolesławiu.
1906 - nastąpiła konsekracja nowego kościoła parafialnego w Bolesławiu.
1906 - urodził się Władysław Jastrzębski - artysta malarz (witrażysta) - przebywał w Bolesławiu od 1914 – 1945.
1907 (21 lipiec) - założenie Straży Ogniowej w Bolesławiu.
1907 - zmarł w wieku 42 lat Franciszek Jasiński zarządzający kopalniami galmanu Towarzystwa Sosnowieckiego w Bolesławiu.
1913 - urodził się Mieczysław Pędras znany w Bolesławiu jako dyrygent górniczo - hutniczej orkiestry zakładowej w ZGH „Bolesław” w Bukownie.
1914 - zajęcie Bolesławia i całego powiatu olkuskiego przez wojska austryjackie - wybuch I wojny światowej.
1915 - w Bolesławiu kwaterował batalion legionistów.
1915 – W miejscu śmierci Francesco Nullo pod Krzykawką wzniesiono duży, dębowy krzyż.
1915 – Zbudowano w Bolesławiu Spółdzielnię „Społem”.
1916 - gmina Bolesław liczyła 14037 osób. Nie potrafiło pisać i czytać 8023 osób (57,2%).
1917 - zmarł Antoni Schmidt, aptekarz z Krążku, walczący w Powstaniu Styczniowym.
1918 – W Ujkowie Starym założono Ochotniczą Straż Pożarną.
1918 - liczba dzieci w wieku szkolnym wynosiła 2394, do szkół uczęszczało 1064 (na terenie gminy było 12 szkół jednoklasowych i trzy szkoły dwuklasowe).
1919 – założono w Bolesławiu pocztę.
1919 (2 sierpnia) – Został zatwierdzony nowy podział administracyjny kraju na województwa. Powiat olkuski (z gminą Bolesław) został włączony do województwa kieleckiego.
1919 -w Bolesławiu przebywał generał Józef Haller z wojskiem.
1920 - strajk bolesławskich górników.
1921 - z inicjatywy Waśniewskiego i Łapińskiego w parku bolesławskim wyświetlono po raz pierwszy dwa filmy „Samson” i „Męka Pańska”. Projekcję przeprowadzono aparatem na korbkę.
1921 - powstało w Bolesławiu Kółko Rolnicze.
1921 - zmarł Franciszek Łapiński, felczer kopalniany, współorganizator bolesławskiej Straży Ogniowej, inicjator i współbudowniczy remizy strażackiej w Bolesławiu.
1922 (4 sierpnia) - powstał w Laskach Ochotnicza Straż Pożarna.
1923 - urodził się w Krzykawie Adolf Lekki - literat, działacz Związku Literatów Polskich i członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
1923 - ukazała się książka Karoliny Firlej Bielańskiej „Nullo i jego towarzysze” z przedmową Stefana Żeromskiego.
1925 (12lutego) - w Krzykawie zorganizowano Ochotniczą Straż Pożarną.
1926 - przeniesiono aptekę z Krążku do Bolesławia.
1928 - powstało w Bolesławiu Koło Gospodyń Wiejskich.
1928 – Kopalnie bolesławskie zostały przejęte przez przedsiębiorstwo „Śląskie Kopalnie Cynkowe”.
1928 - zaprzestano eksploatacji rud żelaza w Krzykawie. Literatura wspomina, że w biskupiej wsi Krzykawa już w XVI w. wydobywano galenę. W XIX w. eksploatowano galman. Są dowody, że od 1918r. do kryzysu w 1928r. czynna była Kopalnia Rudy Żelaza „Triumwirat”, własnośćfirmy „Modrzejewskie Zakłady Polska Ruda Żelaza Spółka Akcyjna”. Wydobywano tu limonit o zawartości 56% żelaza. W okolicach Szkoły Podstawowej w Krzykawie była Kopalnia Rudy Żelaznej „Anna” i „Irena”. Kopalnie zostały zamknięte z powodu braku zbytu i zostały pozbawione wszystkich urządzeń technicznych. Po kopalniach pozostały jedynie ślady wyrobisk, szkód górniczych i nazwy fizjograficzne: „Na Rudzie”, „Kolejka”, „Odkrywka” itp.
1928 - kopalnie bolesławskie zostały przejęte przez „Śląskie Kopalnie Cynkowe”.
1929 - zatopiono kopalnie bolesławskie.
1934 - przez Bolesław wybudowano linię elektryczną Jaworzno – Klucze.
1936 - powstał w Bolesławiu Związek Strzelecki.
1937 – Rozpoczęto budowę szkoły w Bolesławiu, którą ukończono 1 września 1938 roku i oddano do użytku.
1938 - na „Polanie Nullo” zbudowano pomnik, w miejscu gdzie 5 maja 1863 roku zginął Francesco Nullo.
1939 (5 września)- rozpoczęła się okupacja gminy Bolesław trwająca do maja 1945 roku.
1939 - 1940 - Niemcy zarządzili przegląd polskich bibliotek. Cenzura dla gminy Bolesław mieściła się w szkole na Skałce.1943 - w gminie Bolesław ubyło 16% mieszkańców. - okupant niemiecki uruchomił zalane kopalnie bolesławski.1943 - w Archiwum Państwowym w Oświęcimiu zachowały się akta zgonów , pośród nich nazwiska osób z gminy Bolesław. Bolesław: Bronisław Biały, Anzelm Chodorowski; Krzykawa : Maria Halejak, Anastazja Piekoszewska, Jan Piekoszewski, Stefan Ziętek; Krzykawka : Frańciszka Dębska, Jan Krzykawski, Stanisław Migas, Józef Noga; Małobądz: Józef Michalski - w Krzykawie, Krzykawce, Małobądzu i Sławkowie okupant zasiedlił 320 osób - kolonistów niemieckich sprowadzonych z Besarabii i Mołdawii. - pacyfikacja Białej była aktem represji za przetrzymywanie partyzantów z Oddziału „Surowiec” Armii Krajowej.- Hitlerowcy zamordowali i rozstrzelali 6 członków Ruchu Oporu AK. - zmarł Jan Waśniewski wychowany w Krążku. - ukazała się powieść Zofii Szwaczkowej „Gizela dziecię ludu polskiego” opisująca lud bolesławski. - ukazała się Uchwała Rządu o budowie nowej kopalni i huty do przerobu rud galmanowych.– 1949 – został zbudowany budynek szkoły w Krzykawie. Głównymi inicjatorami budowy byli : Tadeusz Starkiewicz – kierownik szkoły i Władysław Dukat – wójt gminy Bolesław, mieszkaniec Krzykawy. Szkołę zbudowano z funduszów gminy i ze składek mieszkańców okolicznych wiosek. - w okresie międzywojennym, aż do 1948 r. gmina Bolesław obejmowała następujące miejscowości: Bolesław, Biała, Bukowno, Bór Biskupi, Chechło, Cegielnia, Ćwięk, Dąbrówka, Dziurka, Hutki, Karna, Klucze, Komora, Krążek Krze, Krzykawa, Krzykawa, Małobądz, Laski, Niesułowice, Pniaki, Podlesie, Podlipie, Podpolis, Polis, Pomorzany, Przeń, Przymiarki, Reczkowe, Starczynów, Tłukienka, UjkówNowy, Ujków Stary, Witeradów, Wodąca, Wapiennik, Wygiełza, Żurada. - w Bolesławiu oddano do użytku nowe osiedle dla pracowników kopalni. zbudowano ujecie wody pitnej w Laskach oraz rurociągi w rejonie Bolesławia.
1950 (10 listopada) dobra Boguckich przeszły na skarb państwa, jako „Folwark Krzykawka”. Boguccy byli ostatnimi, prywatnymi właścicielami dworku. Ich jedyny syn Stefan zmarł w Austrii w 1995 roku. - uruchomiono pierwsze dwa piece przewałowe w Hucie „Bolesław”. - oddano do użytku pierwsze bloki w osiedlu mieszkaniowym w Bukownie. - oddano do użytku budynek Ośrodka Zdrowia w Bolesławiu. Na przełomie lat pięćdziesiątych mieścił się tu też jeden z oddziałów Szpitala Powiatowego w Olkuszu. Na początku lat sześćdziesiątych była izba porodowa, przeniesiona z bolesławskiego dworku w parku. Obecnie znajduje się w nim Gminny Ośrodek Zdrowia, apteka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. - zmarł Tadeusz Starkiewicz, kierownik Szkoły Podstawowej w Krzykawie. - oddano do użytku pierwszą na terenie gminy Bolesław stację benzynową. - uruchomienie Elektrolizy Cynku i Zakładu Ołowiu w Hucie „Bolesław”. - zmarł Rajmund Jarzębski, wieloletni kierownik Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. - ukazała się powieść historyczna Eugeniusza Gołębiowskiego „Dożywocie Pana Woyszy” - przepiękna legenda naszego regionu. - zmarł Stanisław Cissowski - zawiadowca Kopali „Bolesław”. - zmarła Maria Płonowska – malarka. - oddano do użytku przedszkole w Bolesławiu. - powołano w Podlipiu Komitet Założycielski Ochotniczej Straży Pożarnej.uruchomiono szyb „Mieczysław” w kopali „Bolesław” oraz Wydział Przeróbki Mechanicznej
1957 (wrzesień) – W Bolesławiu zorganizowano Parafię Kościoła Polskokatolickiego. Pierwszym proboszczem był ksiądz Tadeusz Gotówka.
1958 - w Bolesławiu założono Kółko Rolnicze.
1958
- połączono Zakłady Górnicze „Bolesław” z Zakładami Hutniczymi „Bolesław” w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”.
1958 -
oddano do użytku Dom Kultury Zakładów Hutniczych „Bolesław”. - zbudowano szosę o długości 6 km z nawierzchnią granitową i na pewnych odcinkach z chodnikami, łączącą Bolesław, Tłukienkę, ZGH „Bolesław” i Bukowno.1961 - Laski zostały zelektryfikowane i założono wodociągi.(6 stycznia) - w Laskach oddano nową szkołę tzw. Tysiąclatkę. Szkoła nosi nazwę Marii Konopnickiej.
1963 – W Krzykawce i Olkuszu odbyły się uroczystości setnej rocznicy bitwy pod Krzykawką i śmierci generała wojsk polskich, Włocha płk. Francesco Nullo.
1968 - włączono Zakłady Górnicze „Olkusz” do Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”. 4 kwietnia oddano do eksploatacji Kopalnię „Olkusz”.
1968
- odbyła się uroczysta Sesja Rad Narodowych: Osiedlowej Rady Narodowej w Bolesławiu, Gromadzkich Rad Narodowych Krzykawy i Pomorzan, na której dokonano połączenia ich w jedną Gromadzką Radę Narodową Bolesław, na podstawie uchwały z 25 września 1954 roku. - na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej Bolesław były następujące szkoły podstawowe:
w Bolesławiu pod kierownictwem Juliana Cholewińskiego
w Laskach pod kierownictwem Bronisława Piątka
w Hutkach pod kierownictwem Stanisława Kozieła
w Pomorzanach pod kierownictwem Jadwigi Babiuch
w Krzykawie pod kierownictwem Eugenii Ziętek
w szkołach uczyło się 1616 dzieci, było zatrudnionych 58 nauczycieli
oraz przedszkola:
w Bolesławiu - Przedszkole Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”Ujkowie NowymKrzykawie
1969 – uruchomiono Fabrykę Kwasu Siarkowego (VI) w ZGH „Bolesław”.
1970 – przy bolesławskim parku zbudowano pawilon handlowy PSS, który przeznaczono na sklep przemysłowy.
1971 - w Bukownie powstała Ochotnicza Straż Pożarna, która została wzbogacona aktywną kadrą strażacką po likwidacji Ujkowa Starego.- Kardynał Karol Wojtyła (papież Jan Paweł II) wygłosił homilię podczas perygrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Bolesławiu na nowym cmentarzu przy ołtarzu polowym.- ukazał się pierwszy numer „Echa Kombinatu” redagowanego w Kombinacie Górniczo-Hutniczym „Bolesław.
1975 (25 czerwca) - wybuchł pożar, który strawił drewnianą konstrukcję dachową Szkoły Podstawowej w Krzykawie. Przy okazji odbudowy szkoły, rozbudowano ją i zmodernizowano, dostosowując do ówczesnych wymagań.przerwa w ciągłości tradycji gminnych Bolesławia. Tereny gminy Bolesław należały do jednostki miejsko-gminnej w Bukownie. - w Krzykawce zawiązała się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna.(5 czerwca) - na mocy Naczelnika Miasta powstał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bukownie z siedzibą w Bolesławiu.
1978 – Zakończono budowę zbiorników wody pitnej w Krzykawie. Zbiorniki nazwano „zbiornikami Małobądz”.
1975 (27 lipca) - oddano do użytku nową, prowizoryczną świątynię w Bolesławiu, która w późniejszym czasie została zmodernizowana.
1982 (26 września) – W Małobądzu odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła polskokatolickiego, zbudowanego w latach 1981 – 1982.
Początkowo stanowił on kościół filialny Parafii Polskokatolickiej w Bolesławiu.
1982 - przeprowadzono badania geofizyczne na „Wzgórzu Pałacowym” w bolesławskim parku
1983 – Decyzją ks. biskupa Szymeckiego powołano w Krzykawie – Krzykawce nową Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem Piotra i Pawła W skład parafii weszły: Krzykawa, Krzykawka, Kużniczka, Małobądz oraz Krzykawa Nowa i Reczkowe. Miejscowości te zostały odłączone od macierzystej parafii Bolesław, do której należały od 1798r. Budowę kościoła nowej parafii rozpoczęto 4 kwietnia 1983r. według projektu Jerzego Ciszewskiego z Zawiercia. W trzy lata póżniej kościół w Krzykawce był gotowy w stanie surowym.
1983 (13 stycznia) - do Rejestru Zabytków Województwa Katowickiego wpisano Bolesławski dworek, który figuruje pod numerem 1297/83. Jest objęty ochroną prawną w myśl Ustawy z dnia 15 lutego 1962r. „O ochronie dóbr kultury materialnej i o muzeach”(Dz. U.Nr10. poz. 48).
1984 (1kwietnia) - w Miejko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bukownie z siedzibą w Bolesławiu powstało Koło Miłośników Historii Bolesławia i Okolic. - w Laskach istniała Kapela podwórkowa „Laskowiacy”.
23 lutego 1988r. erygowano Parafię Polskokatolicką w Krzykawie - Małobądzu pod wezwaniem św. Barbary. Pierwszym proboszczem od 13 marca 1988r. został ks. Jerzy Białas. Do parafii należą: Krzykawa, Krzykawka, Małobądz, Krze, Krzykawa Nowa, Kużniczka i część Podlipia oraz Ujków Nowy.
1990 - została wydana książka „Legendy znad brzegów Białej Przemszy”, którą opracował Józef Liszka
1990 - odbyły się wybory do Rady Gminy Bolesław I kadencji
1991 – Staraniem Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Bukowno Jerzego Łaskawca oraz radnych gminy Bolesław utworzono nową samorządną jednostkę administracyjną Gminy Bolesław. Gmina rozpoczęła działalność 1 czerwca 1991r. Tym sposobem przywrócono dawne tradycje gminne Bolesławia wzbogacone współczesnością. Pierwszym wójtem został Jerzy Łaskawiec.
1991(1 lipca) – w wyniku zmiany podziału administracyjnego i przywrócenia gminy Bolesław powstał Gminny Ośrodek Kultury w Bolesławiu, mieszczący się przy ul. Głównej 46 z filiami w zabytkowym dworku w Krzykawce i Ujkowie Nowym.
1991 - ukazała się książeczka „Zabytkowy dworek w Krzykawce” autorstwa Józefa Liszki
1992 (10 czerwca) - Rada Gminy Bolesław zatwierdziła projekt herbu Bolesławia opracowany przez artystę malarza Wiesława Nadymusa
1992 - Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie wydał książkę autorstwa J. Liszki pt. „Przydrożni świadkowie historii - kapliczki, figury, krzyże; Olkusz - Bukowno - Bolesław - Krzykawa - Sławków i oklice”
1993 – z okazji 130 rocznicy bitwy pod Krzykawką Szkoła Podstawowa w Krzykawie otrzymała imię płk . Francesco Nullo.
1994 - odbyły się wybory do Rady Gminy Bolesław II kadencji
1994 – Krystyna Kowalewska wybrana na Wójta Gminy
1995 - ukazała się książka „Dwa wieki parafii Bolesław” opracowana przez J. Liszkę1996 - ukazały się trzy zeszyty tematyczne z historii okolic Bolesławiaukazała się książka „Pamięć Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej” autorstwa J. LiszkiGminny Ośrodek Kultury w Bolesławiu wydał indywidualne tomiki utworów poetyckich autorów zrzeszonych w Klubie Pracy TwórczejGminny Ośrodek Kultury w Bolesławiu zapoczątkował wydanie periodyku pt. „Bolesławskie Zeszyty Historyczne”ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolesławiu - „Korzenie” - odbyła się w Laskach uroczystość 75-lecia istnienia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. – oddano do użytku składowisko odpadów komunalnych – Włodzimierz Smółka wybrany na stanowisko Wójta Gminy oddano do użytku, po modernizacji i rozbudowie Szkołę Podstawową w Podlipiu – zakończenie gazyfikacji gminy– powstało składowisko odpadów internach– oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Krzykawie - rozpoczęła działalność Świetlica Środowiskowa
2000 - pierwsze spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych na około 120 osób.
2002 - Gminne Koło PCK po raz pierwszy uruchomiło jadłodajnię w której wydawane są gorące posiłki przez sezony zimowe
2002 - w Dworku w Krzykawce uruchomiona została pracownia ceramiczna
2002 - Krystyna Kowalewska wybrana na stanowisko Wójta Gminy
2002 - rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków i pierwszego etapu sieci kanalizacyjnej.
2003 – oddano do użytku oczyszczalnię ścieków
2004 - Gminnej Bibliotece Publicznej nadane zostało imię Waśniewskich
2004 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolesławiu rozpoczyna działalność ogólno dostępna pracownia internetowa „IKONKA"
2004 - Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bolesław Józefowi Liszka -Przyznanie Dyplomu Uznania dla Gminy Bolesław „Złota Setka Samorządów 2005"
2005 - w dworku w Krzykawce uruchomiona zostaje pracownia papieru czerpanego
2005 - otwarto Centrum Legendy Polskiej w dworku w Krzykawce
2005 - nadanie tytułów Honorowego Obywatela Gminy Bolesław Janinie Kubańskiej i Henrykowi Czerniak
2006 - Certyfikat dla Urzędu Gminy Bolesław za udział w akcji „Przejrzysta Polska"
2006 – Wybory samorządowe – Ryszard Szymon Januszek wybrany na Wójta Gminy
2008 (16 sierpnia) – Jubileusz 20 – lecia powstania Parafii Polskokatolickiej p. w. św. Barbary w Krzykawie - Małobądzu
2010 – I Gminne Dożynki Ekumeniczne
2010 – Ryszard Szymon Januszek został wybrany na II kadencje Wójta Gminy Bolesłw


A co dalej?

Nowa historia oraz nowe kalendarium już się pisze...Powrót do treści | Wróć do menu głównego