Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Trudny początek

Dialog Kościoła Polskokatolickiego z Rzymskokatolickim

Hasłem Kościoła Polskokatolickiego, jak i innych Kościołów starokatolickich, jest : Powrót do źródeł! Trwać przy tym, co "było na początku"!


Nie chodzi oczywiście tylko o czasowy początek Kościoła, lecz o ten jego początek na tamtym świecie, który jest w Jezusie Chrystusie, w Jego Słowie i w podstawowym porządku założonym przez niego wśród Apostołów.

"
Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę" Hbr 10,12.

Wierzymy, że Kościół - który w Liście do Hebrajczyków przedstawiony jest przede wszystkim jako pielgrzymujący lud Boży, który zmierza ku przyszłemu Królestwu chwały - może swój cel osiągnąć tylko wtedy, jeśli pozostanie wierny swoim źródłom, pozycji wyjściowej swojej pielgrzymki i porządkom, z którymi rozpoczął on swoją pielgrzymkę.
Kościół Polskokatolicki może stanowić tylko mały oddział szturmowy w tym pielgrzymującym ludzie Bożym, ale jest zdania, że winien być wysłuchany i poważnie potraktowany przez inne Kościoły.
Kościół nasz będzie niezachwianie wysuwał swoje propozycje eklezjologiczne i ekumeniczne. "
Bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę".

Stosunki między Kościołem Rzymskokatolickim i Polskokatolickim były bardzo skomplikowane i z istoty swej obciążone zaszłościami. Sytuacja zmieniła się, gdy zwierzchnikiem Kościoła został bp prof. dr hab.Wiktor Wysoczański .

Do rozpoczęcia dialogu teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Polskokatolickim przyczyniły się też starania bp Hansa Gernego - zwierzchnika Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii.

Oficjalne spotkanie zwierzchników obu Kościołów - Prymasa Józefa Glempa i bp Wiktora Wysoczańskiego - odbyło się w dniu 31. 01. 1997 r. .
Podczas tego spotkania uzgodniono, iż należy rozpocząć ekumeniczny dialog.
12. 02. 1997 r. Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego przesłał list Jego Eminencji kard. Józefowi Glempowi z prośbą o zainicjowanie na posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski sprawy rozpoczęcia dialogu ekumenicznego pomiędzy naszymi Kościołami.

W dniu 2. 04. 1997 r. kard. J. Glemp, wystosował pismo do ks. bp Alfonsa Nossola, przewodniczącego Rady do Spraw Ekumenizmu, w którym - wyrażając stanowisko Konferencji Plenarnej Episkopatu - poprosił o nawiązanie kontaktu z Kościołem Polskokatolickim.

W dniu 22.04. 1997 r. ks. bp W. Wysoczański przekazał ks. bp A. Nossolowi dokumenty i korespondencję dotyczącą dialogu pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołami starokatolickimi, w tym z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim w USA i Kanadzie.

11. 12. 1997r. bp A. Nossol przesłał na ręce bp W. Wysoczańskiego pismo zawiadamiające, że 292 Konferencja Plenarna Episkopatu w Częstochowie zatwierdziła osobowy skład rzymskokatolickiej strony dialogu z Kościołem Polskokatolickim.

6. 01. 1998 r. bp Jacek Jezierski - Biskup Pomocniczy Warmiński informuje bp W. Wysoczańskiego, że został wyznaczony, wraz z dwoma teologami, do podjęcia kontaktu (dialogu teologicznego) z naszym Kościołem.

W dniu 10. 02. 1998 r. w Konstancinie k. Warszawy, w Domu Konferencyjnym
im. bp Edwarda Herzoga, rozpoczął się oficjalny dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołem Polskokatolickim a Kościołem Rzymskokatolickim.

W spotkaniu uczestniczyli z Kościoła Polskokatolickiego :
bp prof. dr hab. W. Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła
ks. inf. mgr Kazimierz Bonczar - sekretarz Rady Synodalnej
ks. inf. Henryk Buszka - oficjał Sądu Biskupiego

Kościół Rzymskokatolicki reprezentował :
bp dr Jacek Jezierski - Biskup Pomocniczy Warmiński
ks. dr hab. Edward Warchoł
ks. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv. ( franciszkanin)
W komunikacie obrad stwierdzono :

" W duchu modlitwy Chrystusowej aby wszyscy byli jedno, przedstawiciele obu Kościołów wyrazili radość z rozpoczętego dialogu i pragnienie dążenia do jedności ".Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego