Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Sakrament Małżeństwa

Poradnik, jakie dokumenty do sakramentów?D:\new ksiądz\ObjText\sak.malz.jpg
Error File Open Error

Sakrament małżeństwaNarzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:

1.
Świadectwo chrztu świętego - aktualne -"do ślubu" (zachowuje ważność tylko 3 miesiące) - jeżeli chrzest miał miejsce
poza naszą parafią.
2.
Dowody osobiste.
3
. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny 3 miesiące). Dokument ten nosi tytuł "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeżeli nupturienci mają już ślub cywilny przynoszą Akt zawarcia małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego. Od chwili podpisania konkordatu wiek dla narzeczonego i narzeczonej to ukończone 18 lat. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia, może uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa.

4. Dane personalne świadków (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek – ukończone 18 lat).


Dane personalne są podawane tylko do użytku kościelnego.


Zapowiedzi przedślubne są wygłaszane w parafii narzeczonego i narzeczonej przez trzy kolejne dni świąteczne (np. trzy niedziele).

Narzeczeni przystępują do Sakramentu Pokuty (Spowiedź Ogólna) uczestnicząc przed ślubem w niedzielnych Mszach świętych, a także w czasie Mszy świętej ślubnej wraz ze świadkami i rodziną.

Narzeczeni sami troszczą się o wystrój kościoła na swoja uroczystość ślubną.

Fotograf i kamerzysta nie muszą mieć w naszej parafii żadnego zezwolenie na fotografowanie czy filmowanie.
Tekst przysięgi małżeńskiej

Narzeczony powtarza za kapłanem:
Ja ...(imię Pana Młodego) biorę Ciebie...(imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

Narzeczona powtarza za kapłanem:
Ja ...(imię Panny Młodej) biorę Ciebie...(imię Pana Młodego) za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.


Przy wymianie obrączek


Pan Młody mówi:

(Imię Panny Młodej) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłościi wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Pani Młoda mówi:
(Imię Pana Młodego) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłościi wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.Modlitwy dla narzeczonych i małżonków oraz modlitwy Rodzin (proszę kliknąć)

Obrączki jako widoczny symbol miłości... czyli historia obrączek (proszę kliknąć)Powrót do treści | Wróć do menu głównego