Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Ofiary II wojny światowej

W naszej Małej Ojczyźnie > Centrum Kultury

D:\new ksiądz\ObjImage\II-wojna-światowa-300x222.jpg
Error File Open Error

Straty w ludziach podczas drugiej wojny światowej

W kampanii wrześniowej zginęli:

Zygmund Fulbiszewski (l. 25) - z Bolesławia
Ludwik Kisata (1. 24)
Andrzej Kubański (1. 42)
Wacław Leś (1. 24)
Stefan Leśniak (1. 37)
Edward Otrębski (1. 22)
Edward Poczesny (1. 24)
Stanisław Suwalski (1. 26)
Zygmund Zięba (1. 27)
Józef Gołąb (1. 45)-zHutek
Józef Sośnierz (1. 32) - z Krążka
Władysław Dybich - z Krzykawy
Władysław Lekki
Leon Dukat (1. 38) - z Krzykawki - Reczkowego
Władysław Ślęzak (1. 24)
Ignacy Liszka - z Małobądza
Jan Czyż (1. 27) - z Podlipia
Marian Kulawik (1. 30) - z Ujkowa Nowego
Andrzej Skręt (1. 22) - z Ujkowa Starego


W obozach koncentracyjnych zginęli:

  • AUSCHWITZ


Biały Bronisław, ur. 1.09.1913 roku w Kaminskoje (Rosja), zamieszkały w Bolesławiu, nr 56346, rozstrzelany 7.08.1942 roku.
Chodorowski Anzelm, ur. 8.09.1917 roku w Skale, zamieszkały w Bolesławiu, rozstrzelany 29.6.1943 roku.
Dębska Maria, ur. 15.08.1925 roku w Krzykawce i tam zamieszkała, nr 62753, zginęła 20.01.1944 roku.
Dębska Franciszka (Porębska), ur. 8.09.1893 roku w Krzykawce i tam zamieszkała, nr 62754, zginęła 18.12.1943 roku.
Filipek Donat, ur. 3.04.1923 roku w Małobądzu, robotnik, zamieszkały w Nowym Ujkowie, rozstrzelany 22.10.1943 roku.
Halejak Maria (Pniak), ur. 2.10.1895 roku w Krzykawie i tam zamieszkała, zginęła 15.12.1943 roku
Hondel Józef, ur. 16.10.1921 roku w Ujkowie Starym i tam zamieszkały, zginął 26.05.1943 roku.
Januszek Antoni, ur. 28.09.1910 roku w Krzykawce i tam zamieszkały, nr 169389, zginął 19.05.1944 roku.
Kocjan Edward, ur. 7.03.1925 roku w Krzu, zamieszkały w Małobądzu, zginął 4.09.1942 roku.
Kozioł Julian, ur. 20.12.1906 roku w Bolesławiu, lekarz, nr 11379, rozstrzelany 14.06.1942 roku.
Krzystański Jan, ur. 1.06.1903 roku w Krzykawce i tam zamieszkały, zginął 6.02.1942 roku.
Lekston Stanisław, ur. 2.05.1921 roku, zamieszkały w Ujkowie Starym, więzień EH-9166, pod datą 7.01.1945 roku, notowany jako przebywający w KL Auschwitz, gdzie prawdopodobnie zginął.
Leś Edward, ur. 2.08.1909 roku w Bolesławiu, zamieszkały w Truskolasach, pow. Blachownia, nr 15115, zginął 3.09.1941 roku.
Łaskawiec Zygmunt, ur. 10.07.1920 roku w Laskach i tam zamieszkały, zginął 22.08.1942 roku.
Michalski Józef, ur. 1.03.1902 roku w Małobądzu i tam zamieszkały, rozstrzelany 22.10.1942 roku.
Migas Stanisław, ur. 9.11.1922 roku w Będzinie, zamieszkały w Krzykawce, nr 23873, zginął 23.04.1942 roku.
Nowak Józef, ur. 15.02.1918 roku w Krzykawce i tam zamieszkały, zginął 10.02.1942 roku.
Piekoszewska Anastazja (Ślęzak), ur. 5.02.1892 roku w Krzykawie i tam zamieszkała, nr 62750, zginęła 2.12.1943 roku.
Piekoszewski Jan, ur. 21.12.1889 roku w Krzykawie i tam zamieszkały, zginął 14.12.1943 roku.
Ziętek Stefan

  • BUCHENWALD


Dębski Władysław, ur. 25.07. 1888 (1878) roku w Krzykawie i tam zamieszkały, nr 151382, przeniesiony do Buchenwaldu 24.06.1944 roku, gdzie prawdopodobnie zginął,
Sikora Jan, ur. w 1923 roku w Bolesławiu, w 1944 roku zdradzony przez konfidenta i w czasie ucieczki postrzelony, więziony w Sosnowcu i w Mysłowicach, przewieziony do Buchenwaldu, zginął.


  • GROSS-ROSEN

Otrębski Marian, ur.25.03.1905 roku w Bolesławiu, znany z przedwojennych antyhitlerowskich audycji radiowych w Katowicach, które prowadził wspólnie ze Stanisławem Ligoniem, por. rezerwy, nr 2654, zginął 6.11.1942 roku.


  • MATHAUSEN-GUSEN


Czerwiński Józef (syn), ur. 17.12.1926 roku w Krzykawce i tam zamieszkały, aresztowany 24.12.1944 roku, przywieziony 27.01.1945 roku z Katowic do Mauthausen-Gusen (nr 122304), gdzie zginął 27.04.1945 roku.
Czerwiński Stanisław (ojciec), ur. 20.02.1898 roku w Krzykawce i tam zamieszkały, aresztowany 24.12.1944 r., przywieziony 27.01.1945 roku z Katowic do Mauthausen-Gusen (nr 122305), gdzie zginął 16.03.1945 r.oku..
Kika Piotr, ur. 23.07.1898 r. w Podlipiu i tam zamieszkały, rolnik, przywieziony 22.05.1944 roku do Gross-Rosen a następnie 15.02.1945 roku przeniesiony do Mauthausen, gdzie najprawdopodobniej zginął.
Suwalski Józef, ur. 8.09.1913 roku w Bolesławiu, przywieziony z więzienia w Radomiu do KL Auschwitz a potem przeniesiony do Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 23.07.1942 roku.


Zginęli w hitlerowskich więzieniach:

  • Sosnowiec (więzienie karne „Radocha")

Hałeczek Aleksander, ur. 1.06.1913 roku w Sosnowcu, zamieszkały w Bolesławiu, rysownik, zmarł 13.02.1943 roku.
Łaskawiec Jan, ur. 26.01.1890 roku w Laskach i tam zamieszkały, robotnik, zmarł 29.03.1943 roku.

Przez żandarmerię i gestapo zamordowani zostali:

Józef Lorek (1. 36) - z Bolesławia
Henryk Micek (1. 32)
Jan Sikora (1.51)
Maria Kika (1. 18) - z Małobądza - Pniaków
24 listopada zamordowano 6 żołnierzy AK:
Jan Bratek (1. 36) - z Krążka
Jan Brzozowski (1. 33)
Henryk Miech (1. 32)
Henryk Piekarz (1. 32)
Józef Wójcik (1. 30) - z Wodącej
Donat Rufin Wrona (1. 20) - z Krzykawy
Podczas pacyfikacji wsi i obław zginęli:
Anzelm Chodorowski (1. 27) - z Bolesławia
Józef Cieślik (1.23)
Józef Czerniak (1. 21)
Andrzej Głąb (1. 46)
Ignacy Jeziorowski (1. 24)
Edward Leś (1. 30)
Edward Lipartowski (1. 23)

Feliks Piekoszewski - z Krzykawy
Wacław Rudowski (1. 22) - z Bolesławia
Jan Sikora (1.21)
Józefa Skubis z dzieckiem
Marian Skubis (1. 22)
Józef Środula (l. 41)
Maria Czerniak - z Hutek-Białej
Bronisława Widzińska
Jan Płonka
Mieczysław Probierz
(1. 25)
Jan Gołąb (1. 44) - z Lasek
Jan Ślęzak (1. 37)
Jan Wasiński (1. 53)
Marian Otrębski (1. 34)


Na robotach przymusowych w Niemczech zginęli:

Emilia Mrzygłód (1. 19) - z Hutek
Józef Ślęzak (1. 29) - z Krzykawy
Władysław Ślęzak (1. 29)
Marian Jedliński (1. 18) - z Lasek
Konstanty Czerniak (1. 38) - z Małobądza
Henryk Danecki (1. 42)
Michał Lorek (1. 37)
Paweł Sikora (1. 33)
Władysław Ślusarczyk (1. 17)
Edward Moń - z Ujkowa Nowego


Podczas działań wojennych w 1939 i 1945 zginęli:

Irena Kulig (1. 12) - z Lasek
Kazimierz Ślęzak - z Krzykawy
Karola Mitka - z Małobądza - Krza
Edward Białas (1. 18) - z Podlipia
Zygmund Śpiewak (1. 39)

Nazwiska poległych na terenie gminy Bolesław żołnierzy Armii Radzieckiej, pochowanych na cmentarzu w Olkuszu:

Henetko F. A. - poz. 13 na tablicy nagrobkowej
Bykowski W. M. - poz. 37
Dziubko - poz. 38Liczbowe zestawienie strat w ludziach z terenu gminy Bolesław w obecnych granicach administracyjnych podczas II wojny światowej:

W kampanii wrześniowej zginęło 19 osób
W obozach koncentracyjnych 31osób
Rozstrzelanych przez żandarmerię 10 osób
Zginęło podczas pacyfikacji 22 osób
Zginęło na przymusowych robotach w III Rzeszy 11 osób
Zginęło podczas działań frontowych i nalotów 5 osób

Razem 98 osób.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego