Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Godło Kościoła

Kościół Polskokatolicki


Godło Kościoła Polskokatolickiego


ROZŁOŻONA KSIĘGA Przedstawia Słowo Boże, czyli Pismo Święte, które jest źródłem nauki o Panu Bogu i człowieku, o Jezusie Chrystusie i zbawieniu świata.

SŁOŃCE I PROMIENIE To symbol religijnej wolności, żarliwości i gorliwości w służbie Bożej, w wyznawaniu wiary świętej.

KRZYŻ to znak zbawienia, cierpienia i ofiary Jezusa Chrystusa.

PALMA symbol zasłużonego pokoju i sprawiedliwości oraz przypomnienie, że wszyscy ludzie mają żyć w pokoju, według zasad nauki Jezusa Chrystusa.

PRAWDĄ, PRACĄ, WALKĄ słowa te mówią, że naukę Jezusa Chrystusa mamy wypełniać w życiu przez głoszenie prawdy i życie zgodne z prawdą; chrześcijanin ma rzetelnie pracować tak dla chwały Bożej jak i dla pożytku osobistego, swojej rodziny, Narodu i Ojczyzny.
(Godło i hymn Kościoła ustalono na IV Synodzie Generalnym w Scranton, 1921 r.)Powrót do treści | Wróć do menu głównego