Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Działalność

Kościół Polskokatolicki

DziałalnośćKościół swobodnie organizuje i sprawuje kult publiczny.
Małżeństwo zawarte w formie przewidzianej Prawem Wewnętrznym Kościoła wywołuje skutki cywilne.


Kościół:

  • prowadzi nauczanie religii w szkołach publicznych
  • kształci kandydatów na duchownych oraz osoby świeckie przygotowujące się do realizacji misji Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Kościoła Polskokatolickiego i w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.


Kościół zapewnia opiekę duszpasterską:

  • żołnierzom pełniącym czynną służbę wojskową;
  • dzieciom i młodzieży (w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, na feriach, wakacjach, w sanatoriach i szpitalach)
  • dorosłym (przebywającym w zakładach opieki zdrowotnej, w domach pomocy społecznej)
  • aresztowanym, skazanym, więźniom.


Kościół emituje w publicznych środkach masowego przekazu nabożeństwa oraz programy religijno - moralne, społeczne i kulturalne. ościół prowadzi archiwum i zbiory biblioteczne. ościół współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi w ochronie, konserwacji, udostępnianiu i upowszechnianiu zabytków architektury kościelnej i sztuki sakralnej, stanowiących część dziedzictwa kultury polskiej.


Kościół prowadzi działalność:

  • wydawniczą
  • światowo-wychowawczą
  • finansowo-gospodarczą
  • charytatywno-opiekuńczą

(Żródło: www.polskokatolicki.pl)Powrót do treści | Wróć do menu głównego