Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Dostojni Goście naszej Małej Ojczyzny

W naszej Małej Ojczyźnie > Centrum Kultury

Dostojni Goście naszej Małej Ojczyzny w drugim tysiącleciu.

Król Bolesław V Wstydliwy (1226-12790)
Czy król przebywał na tę okoliczność w Bolesławiu? Dokumenty na ten temat milczą. Według dzisiejszego sposobu myślenia można przypuszczać, że król użyczając swojego imienia nowej wiosce gościł na tę okoliczność w Bolesławiu.

Król Rzymskoniemiecki i Król Czech Karol IV Luksemburski (1316-1378)
W 1363 roku gościł w Olkuszu król Czech i cesarz niemiecki Karol IV Luksemburski (1316-1378) udający się do Krakowa na swój ślub z Elżbietą, wnuczką Kazimierza Wielkiego.

Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492)
W 1490 odwiedził Olkusz syn Władysława Jagiełły, kolejny król z tej dynastii Kazimierz Jagielończyk.

Henryk Walezy (1551-1589)
W 1573 roku właściciel zamku rabsztyńskiego Seweryn Boner gościł podobno króla Henryka Walezego.

Jan Kazimierz Waza (1609-1672)
Po ,,Potopie Szwedzkim”, w styczniu 1666 roku kasztelan krakowski Stanisław Warszycki przyjmował w Pilicy Jana Kazimierza Wazę.

August II Fryderyk (1670-1733)
Ksiądz Jan Wiśniewski w książce ,,Miasto Sławków w olkuskiem” przytacza cytat z dokumentów sławkowskich o dostojnym gościu w Sławkowie :
,,Dnia 27 lipca 1697 roku August II przybywając do Polski bawił się tu cały dzień, zdumiewając swe otoczenie dowodami swej siły i ujmując.

Stanisław August (1732-1798)
Pobyt Stanisława Augusta w 1787 roku na ziemi olkuskiej opisuje ksiądz Jan Wiśniewski.

Stanisław Staszic (1755-1826)
28 czerwca 1798 roku w Olkuszu i Bolesławiu przebywał ksiądz Stanisław Staszic. Opis swej podróży pozostawił w rękopisie wydanym w 1931 roku przez Czesława Leśniewskiego w „Dzienniku podróży Stanisława Staszica” (1789-1805).

Władysław Sikorski (1881-1943)
W styczniu i lutym 1915 roku działał w Sławkowie kierowany przez Władysława Sikorskiego Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego.

Józef Piłsudski (1867-1935)
19-20 listopada 1916 roku gościł w Olkuszu i Bydlinie Józef Piłsudski- później Marszałek Polski. Przebywał z okazji uroczystości rocznicowych na grobie poległych pod Krzywopłotami w1914 roku.

Józef Haller (1873-1960)
Drugiego września 1919 roku przebywał z wojskiem Józef Haller.

Ignacy Mościcki (1863-1946)
W 1929 roku w Rabsztynie gościł prezydent RP Ignacy Mościcki z okazji poświęcenia kamienia węgielnego pod budynek sanatorium.

Stefan Bronisław Starzyński (1893-1943)
W latach 1930-1935 w Krzykawce u właścicieli dworku Marii i Antoniego Boguckich bywał w gościnie Stefan Bronisław Starzyński – prezydent stołecznego miasta Warszawy. W tym okresie był on posłem na sejm z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Antoni Bogucki pełnił wówczas funkcję wicemarszałka Senatu też z ramienia BBWR.

Piotr Jaroszewicz (1909-1992)
Piotr Jaroszewicz przebywał na naszym terenie trzykrotnie: 16 stycznia 1956 roku. 18 lipca 1966 roku i 15 lipca 1974.

Ksiądz Mariuus Kok (1916-1999)
Dziewiętnastego lipca 1980 przebywał w Bolesławiu , Bukownie i Krzykawie arcybiskup Utrechtu i przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Ksiądz Mariuus Kok. Gościł z okazji siedemdziesięciolecia istnienia Kościoła Polskokatolickiego w Polsce. Celebrował Msze święte i głosił kazanie w kościołach Polskokatolickich w Bolesławiu, Bukownie i Krzykawie.

Ksiądz. biskup Leon Grochowski (1886-1969)
Ksiądz biskup Kościoła Polskokatolickiego Leon Grochowski przebywając w Krakowie z inicjatywy mieszkańców Bolesławia i okolic przybył 1 września 1957 roku do Krzykawy a później do Bolesławia, gdzie procesjonalnie został wprowadzony do kościoła pod wezwaniem św. Michała (przed 1 września 1957 roku i po 27 lipca 1957 roku świątynia rzymskokatolicka)- rozpoczynając duszpasterstwo tutejszej polskokatolickiej parafii. W świątyni tej 10 lipca 1966 roku udzielił sakry biskupiej ks. Tadeuszowi R. Majewskiemu , późniejszemu zwierzchnikowi Kościoła polskokatolickiego w Polsce w latach 1975-1995 oraz ks. Franciszkowi Kocowi.

Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński (1901-1981)
27 sierpnia 1972 roku w drodze do Smardzowic na koronację Obrazu Matki Boskiej zatrzymał się w Bolesławiu J. E. Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Na cmentarzu, przy namiocie stanowiącym kaplicę celebrował Mszę św. i wygłosił słowo pasterskie.

Jan Paweł II (1920-2005)
Papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła) gościł na ziemi olkuskiej trzykrotnie. Pierwszy raz w 1967 roku w Olkuszu z okazji kanonizacji Jan Kantego. Pełnił wówczas funkcję krakowskiego arcybiskupa. W olkuskiej farze odprawił Mszę św. Kolejny raz przybył w niedzielę 12 sierpnia 1973 roku na uroczystość nawiedzenia obrazu Matki Boskiej w Bolesławiu, celebrując Mszę św. i wygłaszając słowo pasterskie do wiernych. Przebywał w towarzystwie sufragana krakowskiego Juliana Grobickiego oraz ordynariusza kieleckiego ks. Jana Jaroszewicza i ks. biskupa Edwarda Majerskiego.
Po dwóch latach metropolita krakowski ks. Karol Wojtyła z okazji ponownego nawiedzenia obrazu Matki Boskiej oraz z okazji odzyskania kościoła po osiemnastu latach, przybył do Bolesławia gorąco witany przez wiernych przed ołtarzem polowym przy świątyni rzymskokatolickiej wygłosił kazanie.

Edward Gierek I Sekretarz KC PZPR
Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Edward Gierek odwiedził kopalnię ,,Pomorzany” w budowie. Działo się to podczas ,,Dnia Górnika” 1973 roku na kilka miesięcy przed uruchomieniem. W sali konferencyjnej w budynku dyrekcji ZGH ,,Bolesław” gość spotkał się z kierownictwem Zakładów, przedstawicielami firm budujących kopalnię oraz miejscowym aktywem społeczno-politycznym.

Zbigniew Messner Wicepremier Rządu PRL
17 maja 1995 roku w Sławkowie gościł prof. dr Zbigniew Messner- wicepremier rządu PRL, członek Biura Politycznego KC PZPR, w towarzystwie wojewody katowickiego gen. Dyw. pilota Romana Paszkowskiego, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach prof. dr Adama Szczurowskiego i pierwszego sekretarza KWPZPR Bronisława Ferensztajna . Goście przybyli z okazji odsłonięcia płyty pamiątkowej na rynku: ,, W hołdzie poległym, zamordowanym mieszkańcom Sławkowa w latach 1939-1945” autorstwa prof. Witolda Cęckiewicza. W 1993 roku gościł w gminie Klucze Ludwik Dietl- potomek byłych właścicieli fabryki papieru i dóbr ziemskich.

Marian Krzaklewski-Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ,, Solidarność”
Podczas protestów i strajków górników kopalni ,,Olkusz-Pomorzany” trwających od lutego do maja 1994 roku odwiedził zakłady przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ,, Solidarność” Marian Krzaklewski. Strajkujących na dole kopalni górników odwiedzili senatorowie: August Chełkowski; Zbigniew Religa znany kardiolog i kardiochirurg – obecnie Minister Zdrowia..


Leszek Balcerowicz , Tadeusz Mazowiecki, Józef Oleksy-Wicepremier Rządu RP

15 lutego 1999 roku w Sławkowie bawił Wicepremier Rządu RP prof. Leszek Balcerowicz wraz z małżonką . Towarzyszyli im: posłanka Barbara Imiołczyk, przewodniczący Sejmiku Śląskiego Ryszard Zaguła . W spotkaniu z gośćmi brali udział przedstawiciele gmin: Bukowno, Bolesław , Klucze i Wolbrom, tudzież członkowie Zarządu Miasta Sławkowa, Rady Miejskiej oraz Komisji Doraźnej, w sumie około 300 osób.
W marcu 1999 roku zjawili się krótko premierzy : Tadeusz Mazowiecki i Józef Oleksy. W połowie roku odwiedził Olkusz wicepremier Janusz Tomaszewski.


Jerzy Buzek-Premier RP

Czwartego grudnia 1999 roku z okazji dnia Górnika gościł w kopalni ,,Olkusz- Pomorzany” premier Rzeczpospolitej Jerzy Buzek. W towarzystwie wojewody małopolskiego Ryszarda Małkowskiego, wojewody śląskiego Marka Kępskiego i zarządu Zakładów uczestniczył we Mszy św. tradycyjnie celebrowanej przez ks. biskupa Adama Śmigielskiego w olkuskiej farze pod wezwaniem św. Andrzeja. Obecni tez byli: burmistrz Olkusza Andrzej Ryszka, starosta olkuski Janusz Bargieł oraz górnicy i ich rodziny. Po mszy premier odbył spacer po rynku.


Jerzy Adamuszek

W 1999 roku oraz w następnym odwiedził Klucze i Rodaki Honorowy Obywatel Gminy Klucze -Jerzy Adamuszek- geograf i podróżnik mieszkający w Montrealu . Gościł na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Rodakach, wygłaszając prelekcje o swych podróżach.


Wanda Chotomska
5 maja 2000 roku z najmłodszymi czytelnikami w Sławkowie spotkała się ,,królowa polskiej poezji dziecięcej” Wanda Chotomska. Organizatorem spotkania była miejska biblioteka Publiczna . Autorka ponad stu książek, licznych audycji radiowych , scenariuszy filmów krótkometrażowych, piosenek dla dzieci ,była przewodniczka ekscytujących podróży po Afryce i innych krajach.

Aleksander Kwaśniewski -Prezydent RP
12 lipca 2000 roku. Pochmurny był to dzień i okresami padał deszcz. Przed przyjazdem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego rozjaśniło się niebo. Gość witany był przez zebranych bardzo licznie mieszkańców gminy Bolesław. Oklaskom nie było końca, tłum zaśpiewał ,,100 lat”, a ,,Podlipianki” na ludowo odśpiewały petycje wyborcze . Prezydent przybył na olkuską ziemię z okazji prezydenckiej akcji wyborczej.

Lech Wałęsa
13 września 2000 roku w Sławkowie gościł były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa. Odwiedził Sławków przy okazji pobytu otwarcia placówek handlowych ,,Italmarca” w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Żarnowcu.

Alicja Grześkowiak- Marszałek Senatu RP
W 2000 roku gościła w Zakładach Górniczo- Hutniczych ,,Bolesław„ Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Alicja Grześkowiak.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego